Přejít k článku

Přejít na obsah

Bude věčný život v ráji nudný?

Bude věčný život v ráji nudný?

 Co zajímá naše čtenáře

Bude věčný život v ráji nudný?

▪ Bible nám dává naději na věčný život v pozemském ráji. (Žalm 37:29; Lukáš 23:43) Nebude ale nekonečný život v dokonalých podmínkách nudný?

To je oprávněná otázka. Odborníci totiž zjistili, že pokud člověk po delší dobu pociťuje nudu, může začít trpět úzkostí a sklíčeností a může mít sklon riskovat. Znuděnosti mohou podlehnout zvláště lidé, kteří postrádají smysl života nebo které unavuje každodenní stereotyp. Bude život v ráji postrádat smysl? Bude jednotvárný?

Vezměme v úvahu nejprve to, že věčný život nám nabízí sám Autor Bible, Jehova Bůh. (Jan 3:16; 2. Timoteovi 3:16) Jeho hlavní vlastností je láska. (1. Jana 4:8) Hluboce nás miluje a dal nám všechny dobré věci, ze kterých se těšíme. (Jakub 1:17)

Náš Stvořitel ví, že k tomu, abychom byli šťastní, potřebujeme smysluplnou práci. (Žalm 139:14–16; Kazatel 3:12) V ráji si lidé nebudou připadat jako bezvýznamné kolečko v obrovském soukolí — práce, které se budou věnovat, bude přinášet přímý užitek jim i jejich blízkým. (Izajáš 65:22–24) Představte si, že byste měli zajímavou práci na plný úvazek, která by vás uspokojovala. Připadal by vám život nudný?

Vezměme v úvahu také to, že Jehova Bůh nedovolí, aby v ráji žil kdokoli. Dar věčného života nabízí jen těm, kdo napodobují jeho Syna, Ježíše. (Jan 17:3) Když byl Ježíš na zemi, s potěšením plnil vůli svého Otce. Slovem i skutkem učil své následovníky, že dlouhodobé štěstí pramení spíše z dávání než z přijímání. (Skutky 20:35) V obnoveném ráji budou všichni žít podle dvou největších přikázání — budou milovat Boha a své bližní. (Matouš 22:36–40) Kdybyste byli obklopeni nesobeckými lidmi, kteří by vás měli rádi a s nadšením by se věnovali své práci, myslíte si, že byste se nudili?

Co dalšího bude patřit k životu v ráji? Každý den budeme mít příležitost dozvědět se něco nového o našem Stvořiteli. Vědci už o Jehovových stvořitelských dílech odhalili mnoho pozoruhodných faktů. (Římanům 1:20) Přesto jsou naše znalosti stále velmi neúplné. Před několika tisíci lety věrný muž Job přemýšlel o tom, co ví o Božích výtvorech, a závěr, ke kterému dospěl, je pravdivý i dnes. Řekl: „To jsou okraje [Božích] cest, a jaký šepot je o něm slyšet! Kdo však může ukázat, že rozumí jeho mocnému hromu?“ (Job 26:14)

Ať už budeme žít jakkoli dlouho, o Jehovovi Bohu a o jeho dílech nikdy neodhalíme všechno. Bible říká, že Bůh nám vložil do srdce touhu žít věčně. Ale také dodává, že ‚nikdy nezjistíme dílo, které pravý Bůh učinil od začátku do konce‘. (Kazatel 3:10, 11) Co myslíte, mohlo by se stát, že by vás poznávání nových věcí o vašem Stvořiteli jednou začalo nudit?

Už v dnešní době platí, že ti, kdo se plně věnují práci, při které pomáhají druhým a přinášejí Bohu slávu, nudu téměř neznají. Můžeme si tedy být jistí, že pokud se stále budeme věnovat podobně zaměřené činnosti, nikdy se nezačneme nudit, a to i když budeme žít věčně.

[Podpisky obrázku na straně 27]

Země: Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center; galaxie: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)