Přejít k článku

Přejít na obsah

„Jehova je můj Pastýř“

„Jehova je můj Pastýř“

 Poznejte Boží osobnost

„Jehova je můj Pastýř“

PROHLÉDNĚTE si obrázek na této straně. Umíte si představit, jaké bezpečí jehňátko pociťuje v náruči svého pastýře? V Bibli ve 23. žalmu nacházíme metaforu pastýře a jeho ovečky. Díky tomu si dokážeme představit něžnou péči, kterou Jehova poskytuje svým ctitelům. Přeje si, abychom pociťovali takové bezpečí jako žalmista David, který s důvěrou řekl: „Jehova je můj Pastýř.“ * (verš 1)

David, který tento žalm napsal, byl v mládí pastýřem. Věděl tedy, co má pastýř dělat a co jeho ovce potřebují. Sám v životě pociťoval, že o něj Bůh pečuje, a v tomto žalmu vyjadřuje neochvějnou jistotu a důvěru. Boží jméno Jehova je uvedeno v prvním a posledním verši. (verše 1, 6) V ostatních verších jsou zmíněny tři oblasti péče, kterou Jehova poskytuje svému lidu podobně jako pastýř svým ovcím. (Žalm 100:3)

Jehova své ovce vede. Ovce se bez pastýře snadno ztratí. Podobně i my potřebujeme pomoc, abychom v životě našli správnou cestu. (Jeremjáš 10:23) David ukazuje, že Jehova vede svůj lid na ‚travnaté pastviny‘ a ‚dobře zavlažovaná místa odpočinku‘. Vede ho „ve stopách spravedlnosti“. (verše 2, 3) Tyto obrazy z pastýřského života nás ujišťují, že v Boha můžeme důvěřovat. Když se budeme řídit vedením, které nám poskytuje prostřednictvím Bible, budeme v životě pociťovat uspokojení, občerstvení a bezpečí.

Jehova své ovce chrání. Bez pastýře jsou ovce bojácné a bezmocné. Jehova svým služebníkům říká, že se nemusejí bát, ani když půjdou „údolím hlubokého stínu“, tedy ve chvílích, které se zdají nejtemnější v životě. (verš 4) Jehova nad nimi bdí a je vždy připravený jim pomáhat. Svým služebníkům poskytuje potřebnou moudrost a sílu, aby se mohli vyrovnávat s obtížnými okolnostmi. (Filipanům 4:13; Jakub 1:2–5)

Jehova své ovce sytí. Ovce jsou závislé na tom, aby jim pastýř nacházel potravu. My máme určitou duchovní potřebu, kterou můžeme uspokojovat jen s Boží pomocí. (Matouš 5:3) Jsme vděční, že Jehova svým služebníkům štědře opatřuje všechno, co potřebují, a prostírá jim bohatý stůl. (verš 5) Bible a biblické studijní pomůcky, jako je například tento časopis, jsou zdrojem duchovního pokrmu, který uspokojuje naši potřebu znát smysl života a vědět, jaký má s námi Bůh záměr.

David se cítil v bezpečí, protože věděl, že pokud zůstane blízko svému nebeskému Pastýři, Jehovovi, bude jeho láskyplnou péči pociťovat „po všechny dny [svého] života“. (verš 6) Toužíte po takovém bezpečí? Pokud ano, snažte se zjistit, jak si můžete k Jehovovi vytvořit blízký vztah. Potom se budete cítit jako v náruči Velkého Pastýře, který vede, chrání a sytí ty, kdo mu zůstávají věrní. (Izajáš 40:11)

Doporučené čtení Bible na květen:

Job 38Žalm 25

[Poznámka pod čarou]

^ 1. odst. Mnozí čtenáři znají uvedená slova v tomto znění: „Hospodin je můj pastýř.“ Vysvětlení, proč v některých překladech Bible není použito Boží jméno Jehova, najdete v knize Co Bible doopravdy říká? na stranách 195–197. Knihu vydali svědkové Jehovovi.