Přejít k článku

Přejít na obsah

Změna k lepšímu je blízko!

Změna k lepšímu je blízko!

 Změna k lepšímu je blízko!

„Ještě chvilku, a ničemný již nebude . . . Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (ŽALM 37:10, 11)

CHTĚLI byste zažít dobu, kdy se toto proroctví splní? Máme pádné důvody věřit, že k tomu brzy dojde.

V předchozích článcích jsme uvažovali o několika biblických proroctvích, která jasně ukazují, že žijeme „v posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1–5) Bůh inspiroval pisatele Bible k zaznamenání těchto předpovědí proto, abychom měli naději. (Římanům 15:4) Splňování těchto proroctví totiž znamená, že naše problémy budou brzy vyřešeny.

Co se stane, až poslední dny skončí? Nad celým lidstvem bude panovat Boží Království. (Matouš 6:9, 10) Poměry, které pak zavládnou na zemi, popisuje Bible takto:

Hlad bude věcí minulosti. „Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

Budou odstraněny nemoci. „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

Na zemi bude opět ráj. „Pustina a bezvodý kraj budou jásat a pouštní pláň bude mít radost a rozkvete jako šafrán.“ (Izajáš 35:1)

To je jen několik povzbudivých biblických proroctví, která se zanedlouho splní. Pokud si přejete, můžete se svědků Jehovových zeptat, proč jsou si tak jistí, že změna k lepšímu je blízko.