Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | VÝCHOVA DĚTÍ

Jak se svými dětmi mluvit o sexu

Jak se svými dětmi mluvit o sexu

PROBLÉM

Ještě před pár desítkami let měli rodiče poměrně slušnou šanci být první, kdo si se svým synem nebo dcerou promluví o sexu. A tyto věci jim mohli vysvětlovat postupně – podle toho, kolik bylo dětem let a co zrovna potřebovaly vědět.

Dnes je ale všechno jinak. Podle knihy The Lolita Effect „jsou děti vystavovány sexuálním tématům v čím dál nižším věku a média zaměřená na děti mají stále víc sexuálního obsahu“. Je tento posun pro děti prospěšný?

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Narážky na sex jsou všude. Deborah Roffmanová v knize Talk to Me First uvádí, že „rozhovory, reklamy, filmy, knihy, texty písní, televizní pořady, esemesky, hry, billboardy, telefony a počítače jsou zahlcené sexuálními prvky a narážkami, že mnozí [teenageři, ale i malé děti] musí chtě nechtě dojít k závěru, že sex je . . . tou nejdůležitější věcí v životě“.

Částečně za to může marketing. Tvůrci reklam a obchody nabízejí dětem svůdné oblečení a tak je už odmalička učí klást nezdravý důraz na vzhled. V knize So Sexy So Soon se píše: „Marketingoví pracovníci moc dobře vědí, že děti touží zapadnout mezi svoje vrstevníky, a tohoto faktu zneužívají. Nejde jim sice o to sex propagovat, ale hodí se jim k tomu, aby prodali svoje zboží.“

Pouhé informace nestačí. Stejně jako je rozdíl mezi tím, když někdo ví, jak funguje auto, a když je někdo zodpovědný řidič, je jedna věc něco o sexu vědět a druhá tyto poznatky používat k dobrému rozhodování.

Podtrženo sečteno: Víc než kdy dřív je dnes důležité dětem pomáhat, aby dokázaly používat „svou vnímavost“ a tak rozlišovaly „mezi správným a nesprávným“. (Hebrejcům 5:14)

 CO MŮŽETE DĚLAT

Je to na vás. Bez ohledu na to, jak nepříjemné to pro vás může být, mluvit s dětmi o sexu je vaše odpovědnost. Přijměte ji. (Rada z Bible: Přísloví 22:6)

Dejte přednost kratším rozhovorům. Místo abyste k dítěti měli jednu dlouhou přednášku, snažte se pro rozhovory využívat různé vhodné situace – například když jen ve dvou cestujete autem nebo děláte nějaké domácí práce. Pomocí dobře zvolených otázek můžete svému dítěti pomoct, aby otevřeně vyjádřilo své názory a pocity. Místo abyste se například zeptali: „Tobě se tahle reklama líbí?“, můžete říct: „Proč myslíš, že se tyhle věci v reklamách objevují?“ Potom co vám dítě odpoví, se můžete zeptat: „A jak to působí na tebe?“ (Rada z Bible: 5. Mojžíšova 6:6, 7)

Poskytujte dětem informace úměrné jejich věku. Předškoláky naučte, jak správně pojmenovat pohlavní orgány a taky jak se mají chránit před lidmi, kteří by je chtěli sexuálně zneužít. O něco starší děti by měly vědět základní informace o rozmnožování. V pubertě by pak měly rozumět fyzickým a morálním stránkám sexu.

Předejte jim svoje hodnoty. Začněte dětem už velmi brzy předávat takové hodnoty, jako je upřímnost, zásadovost a úcta. Až pak přijde řeč na sex, budete mít na čem stavět. Svoje zásady a postoje jim jasně vysvětlete. Když například neschvalujete sex před manželstvím, řekněte jim to. A taky uveďte důvody, proč je takové jednání špatné a zraňující. V knize Beyond the Big Talk se píše: „Když dospívající vědí, že jejich rodiče neschvalují, aby měli sex v tomto věku, je menší pravděpodobnost, že ho budou mít.“

Jděte příkladem. Pokud chcete, aby děti přijaly vaše hodnoty, musíte podle nich žít nejdřív vy sami. Když například slyšíte neslušný vtip, zasmějete se? Oblékáte se vyzývavě? Flirtujete? Takové chování může podkopávat to, co se snažíte svým dětem předat. (Rada z Bible: Římanům 2:21)

Sex má v životě své místo. Sex je darem od Boha a za těch správných podmínek, tedy v manželství, může být zdrojem velkého potěšení. (Přísloví 5:18, 19) Ať vaše dítě ví, že v tom správném čase bude moct tento dar využít, aniž prožije citové zklamání nebo starosti, které s sebou nese předmanželský sex. (1. Timoteovi 1:18, 19)