Přejít k článku

Jak mohou rodiče poučovat děti o sexu?

Jak mohou rodiče poučovat děti o sexu?

Co říká Bible

 Kdo by měl učit děti o sexu? Podle Bible je to povinností rodičů. Mnohým rodičům se osvědčily následující podněty:

  •   Nestyďte se. Stojí za povšimnutí, že v Bibli se mluví o sexu a pohlavních orgánech otevřeně a izraelskému národu Bůh řekl, že by se o těchto věcech měli učit i „maličcí“. (5. Mojžíšova 31:12; 3. Mojžíšova 15:2, 16–19) Když budete o sexu a intimních částech těla mluvit důstojným způsobem, dáte najevo, že to není nic neslušného.

  •   Poučujte dítě postupně. Nespoléhejte na jeden „zásadní“ rozhovor o sexu v době, kdy se vašemu dítěti bude blížit puberta. Lepší bude, když mu budete předávat informace průběžně, úměrně tomu, jak bude schopné je chápat. (1. Korinťanům 13:11)

  •   Vštěpujte mu morální zásady. Možná, že děti mají nějakou sexuální výchovu ve škole. Bible však rodiče povzbuzuje, aby své děti poučovali nejen o biologických stránkách sexu, ale také o tom, jaké chování a jaké postoje jsou správné a jaké ne. (Přísloví 5:1–23)

  •   Naslouchejte svému dítěti. Pokud vaše dítě klade nějaké otázky týkající se sexu, nereagujte přehnaně a nedělejte ukvapené závěry. Bible říká, že člověk má být „pomalý k mluvení, pomalý k zlobě“. (Jakub 1:19)

Jak můžete své dítě chránit před sexuálním zneužitím

Učte své dítě, jak se má bránit, kdyby ho chtěl někdo zneužít

  •   Najděte si informace. Zjistěte si, jak lidé, kteří zneužívají děti, obvykle postupují. (Přísloví 18:15; viz 32. kapitolu knihy Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi, 1. díl)

  •   Věnujte se svému dítěti. Nesvěřujte ho do péče někomu, o kom si nejste jistí, že je důvěryhodný, a nedávejte dítěti přílišnou volnost. (Přísloví 29:15)

  •   Naučte ho mít vyrovnaný názor na poslušnost. Děti se potřebují učit, že mají poslouchat rodiče. (Kolosanům 3:20) Pokud ale své dítě učíte, že musí vždycky poslechnout každého dospělého, zvyšujete tím nebezpečí, že ho někdo zneužije. Rodiče, kteří jsou křesťané, mohou svému dítěti říkat: „Když po tobě někdo bude chtít něco, co se Bohu nelíbí, nedělej to.“ (Skutky 5:29)

  •   Nacvičujte s ním, jak se bránit. Učte své dítě, co by mělo dělat v případě, že by ho chtěl někdo ve vaší nepřítomnosti zneužít. Hrajte s ním krátké scénky, díky kterým získá odvahu říct: „Nech toho! Já to na tebe řeknu!“ a rychle utéct. Asi bude potřeba, abyste mu tyto věci znovu a znovu připomínali, protože je může snadno zapomenout. (5. Mojžíšova 6:7)