Imit zot lafwa

Ki mannyer nou kapab benefisye konmela menm par aprann konsernan bann fanm ek zonm fidel dan Labib?

Laliny kronolozik

Sa laliny kronolozik ek bann map pour ed ou pour pli byen konpran kan e kote sa bann personnaz fidel dan Labib ti viv.

En let sorti kot Konsey Direkter

Konsey Direkter i kordyalman ankouraz tou dimoun pour benefisye plennman atraver lir e etidye sa liv pour zot menm e osi an fanmir.

Lentrodiksyon

Labib i ranpli avek bann vre zistwar konsernan bann zonm ek fanm ki ti fidel. Ki mannyer nou kapab benefisye atraver zot bann legzanp?

ABEL

“I pe kontinyen koze menm si i’n mor”

Ki nou kapab aprann lo Abel ek son lafwa kantmenm napa bokou keksoz ki ganny dir lo li dan Labib?

NOE

I “ti mars avek sa vre Bondye”

Ki defi Noe ek son madanm ti fer fas avek pour fer grandir zot zanfan? Ki mannyer zot ti demontre lafwa kan zot ti konstri lars?

ABRAM

“Papa tou sa ki annan lafwa”

Ki mannyer Abram ti demontre lafwa? Dan ki fason ou pare pour imit lafwa Abram?

RIT

“Kot ou ale mon pou ale”

Akoz Rit ti pare pour kit son fanmir ek son pei? Ki bann kalite ki i ti demontre ki ti fer li annan valer pour Zeova?

RIT

“Ou vreman en bon madanm”

Akoz ki maryaz Rit ek Boaz I enportan? Ki mannyer nou kapab aprann avek Rit ek Naomi konsernan mon fanmir?

ANA

I ti devid son leker avek Bondye dan lapriyer

Lafwa ki Ana ti annan dan Zeova ti ed li pour fer fas avek sa ki ti paret en sityasyon san okenn solisyon.

SAMYEL

I ti “kontinyen grandi avek Zeova”

Kwa ki ti fer lanfans Samyel pa parey pour lezot? Kwa ki ti ed son lafwa pour agrandi kan i ti kot tabernak?

SAMYEL

I ti andire malgre dezapwentman

Nou tou nou fer fas avek difikilte ek dezapwentman ki teste nou lafwa. Ki nou kapab aprann atraver legzanp landirans Samyel?

ABIGAIL

I ti azir avek pridans

Ki nou kapab aprann atraver sa lavi maryaz difisil ki Abigail ti annan?

ELIYA

I ti defann vre ladorasyon

Ki mannyer nou kapab imit Eliya kan nou fer fas avek bann ki pa dakor avek sa ki Labib i dir?

ELIYA

I ti veye e i ti espere

Ki mannyer profet Eliya ti demontre en bon latitid pour priye pandan ki i ti pe espere pour Zeova fer sa ki i ti promet?

ELIYA

I ti ganny konsole par son Bondye

Ki sityasyon ki ti fer Eliya telman dekouraze ki i ti demande pour mor?

YONA

I ti aprann atraver son bann fot

Eski ou kapab konpran akoz Yona ti per pour akonpli en misyon sorti kot Zeova? Son zistwar i montre nou bann leson enportan konsernan pasyans ek mizerikord.

YONA

I ti aprann en leson lo mizerikord

Ki mannyer sa resi lo Yona i kapab ed nou reflesir onnetman lo nou prop latitid?

ESTER

I ti defann pep Bondye

I demann lafwa ek kouraz pou demontre en lanmour kot ou pare pour fer sakrifis parey Ester ti fer.

ESTER

I ti saz, kouraze e pare pour fer sakrifis

Ki mannyer Ester ti pare pour fer sakrifis pour Zeova ek son pep?

MARI

“Mwan, mon servant Zeova!”

Ki ti reaskyon Mari lo sa ki lanz Gabriyel ti dir konsernan son lafwa? Ki lezot bann kalite remarkab ki i ti annan?

MARI

I ti “gard tousala dan son leker”

Leksperyans ki Mari ti gannyen Betleenm ti ranforsi son lafwa dan promes Zeova.

ZOZEF

I ti proteze, pran swen e persevere

Dan ki bann fason Zozef ti protez son fanmir? Akoz ki i ti anmenn Mari ek Zezi Lezip?

MART

“Mon krwar”

Ki mannyer Mart ti montre en lafwa remarkab menm ler i ti dan dey?

PYER

I ti lalit kont lafreyer ek dout

Dout i kapab annan en lefe lo nou e fe nou tonbe. Me Pyer ti sirmont son lafreyer ek dout konsernan swiv Zezi.

PYER

I ti fidel menm dan leprev

Ki mannyer fidelite ek lafwa Pyer ti ed li pour aksepte koreksyon sorti kot Zezi?

PYER

I ti aprann pardonnen avek son met

Ki Zezi ti ansenny Pyer konsernan pardonnen? Ki mannyer Zezi ti montre ki in pardon Pyer?

Konklizyon

Ki mannyer ou kapab fortifye ou lafwa e kontinyen gard ou lespwar antet?

You May Also Like

LAFWA DAN BONDYE

Imit zot lafwa

Imit legzanp bann zonm ek madanm fidel dan Labib e vin pros avek Bondye.

BANN VIDEO

Imit zot lafwa​—Bann video

Dan sa seri video, aprann avek legzanp bann zonm ek madanm fidel dan Labib.