Skip to content

Al lo konteni

Konklizyon

Konklizyon

“Imit sa bann ki par lafwa ek pasyans i erit bann promes Bondye.”​—EBRE 6:12.

1, 2. Akoz i enportan ki nou batir nou lafwa la konmela? Donn legzanp.

LAFWA. Lafwa i en zoli mo ki fer nou mazin en kalite vreman atiran. Toudmenm, kan nou vwar sa mo, i ti a byen si nou mazin en lot mo: “Irzan!” Apre tou, si nou napa lafwa, i irzan ki nou devlop li. Par kont, si nou annan lafwa, i irzan ki nou protez e nouri li. Akoz?

2 Meton ou pe travers en gran dezer. Ou vreman anvi trouv en pe delo. Kan ou reisi trouv li, ou bezwen protez li kont soley. Apre sa, ou bezwen reranpli ou boutey pour ki i pou annan ase avek ou ziska ou ariv kot ou destinasyon. Ozordi, nou tou nou reste dan en dezer spirityel, en lemonn kot lafwa senser i parey delo, i rar akoz i tant pour evapor vitman si i pa ganny proteze e reranpli. Zis parey nou pa kapab viv san delo, nou pa kapab sirviv spirityelman san lafwa. I en nesesite sa.​—Rom. 1:17.

3. Ki provizyon Zeova i donn nou pour annan lafwa e ki sa de keksoz nou bezwen gard antet?

3 Zeova i konnen ki i irzan pour nou annan lafwa e i konnen ki i difisil pour devlop e gard nou lafwa. San dout, sanmenm i’n donn nou bann legzanp pour nou imite. Zeova ti enspir zapot Pol pour ekrir: “Imit sa bann ki par lafwa ek pasyans i erit bann promes Bondye.” (Ebr. 6:12) Sanmenm lorganizasyon Zeova i ankouraz nou pour travay dir pour imit legzanp bann zonm ek fanm fidel, parey bann ki nou’n vwar dan sa liv. Ki nou devret fer la konmela? Annou gard antet de keksoz: (1) Nou bezwen kontinyen fortifye nou lafwa. (2) Nou devret toultan gard nou lespwar antet.

4. Ki mannyer Satan in montre ki i lennmi lafwa e akoz nou pa devret per?

4 Kontinyen fortifye ou lafwa. Lafwa i annan en gran lennmi, sa se Satan. Dirizan sa lemonn in fer sa lemonn vin en kalite dezer kot i difisil pour mentenir nou lafwa. I definitivman pli for ki nou. Eski nou devret per pangar nou pa kapab devlop e fortifye nou lafwa? Ditou! Zeova i pli bon Zanmi bann ki pe rod vre lafwa. I asir nou ki avek li dan nou kote, nou kapab reziste kont Dyab e fer li sov lwen avek nou! (Zak 4:7) Nou opoz li ler nou pran letan tou le zour pour fortifye nou lafwa e batir li. Ki mannyer nou kapab fer sa?

5. Ki mannyer bann zonm ek fanm dan Labib ti ganny lafwa? Eksplike.

5 Parey nou’n vwar, bann zonm ek fanm  dan Labib ki ti annan lafwa pa ti ne fidel. Zot lavi i montre ki lafwa i ganny prodwir par lespri sen Zeova. (Gal. 5:22, 23) Zot ti priye pour ganny led e Zeova ti kontinyen fortifye zot lafwa an retour. Annou fer parey zot e pa zanmen oubliye ki Zeova i donn son lespri sen avek tou sa ki demann li e ki azir an armoni avek zot lapriyer. (Lik 11:13) Eski i annan plis ki sa ki nou kapab fer?

6. Ki mannyer nou kapab pli byen benefisye atraver nou letid Labib?

6 Dan sa liv, nou’n diskit zis detrwa legzanp dimoun ki ti annan lafwa remarkab. I annan bokou plis ankor! (Lir Ebre 11:32.) Nou kapab etidye e priye o profon lo bann diferan leson ki nou kapab tire lo sak sa bann personnaz. Si zis nou pas an bref lo bann resi Labib lo bann dimoun ki ti annan lafwa, sa pa pou fortifye nou lafwa. Pour benefisye pli plennman atraver sa bann resi, nou bezwen pas letan pour fouy dan konteks ek lezot lenformasyon ki annan pour fer avek sa resi Labib. Si nou toultan mazinen ki sa bann zonm ek fanm enparfe ti annan “menm natir” oubyen santiman ki nou, sa bann legzanp pou vin pli reel pour nou. (Zak 5:17) Nou kapab konpran e imazinen ki mannyer zot ti kapab santi ler zot ti fer fas avek bann defi ek problenm parey pour nou.

7-9. (a) Ki mannyer serten zonm ek fanm ki ti annan lafwa ti’n kapab santi lo lafason ki nou ador Zeova ozordi? (b) Akoz nou bezwen fortifye nou lafwa par aksyon?

7 Nou osi fortifye nou lafwa par nou aksyon. Apre tou, ‘lafwa san bann aksyon i mor.’ (Zak 2:26) Zis mazinen ki mannyer sa bann zonm ek fanm fidel ki nou’n koz lo la ti pou kontan si zot ti’n ganny demande pour fer sa travay ki Zeova i demann nou pour fer ozordi!

8 Par egzanp, ki mannyer Abraam ti pou’n santi si olye ador Bondye kot en senp lotel an ros dan dezer, i ti’n kapab ador Zeova parmi bann serviter Bondye byen organize dan bann zoli Lasal Rwayonm ek bann gran lasanble kot bann promes ki i ti vwar “de lwen” i ganny diskite an detay? (Lir Ebre 11:13.) Ki mannyer Eliya ti pou’n santi si olye egzekit bann move profet Baal e an menm tan servi Zeova pandan renny en move lerwa aposta, i ti’n vizit bann dimoun avek pasyans pour donn zot en mesaz rekonfor ek lespwar? Pa ou pou dakor ki sa bann zonm ek fanm fidel dan Labib ti pou deswit aksepte zot misyon pour ador Zeova parey nou ozordi?

9 Alor, annou kontinyen fortifye nou lafwa par aksyon. Anmezir nou fer sa, nou pou rod fason pour swiv legzanp lafwa ki ganny tire dan Parol Bondye. Parey i’n ganny  mansyonnen dan Lentrodiksyon, nou pou santi nou pli pros avek zot konman nou bann zanmi. De plis, sa lanmitye i kapab byento vin pli reel ankor.

10. Ki lazwa nou pou gannyen dan Paradi?

10 Nou devret toultan gard nou lespwar antet. Bann zonm ek fanm fidel in toultan ganny lafors atraver lespwar ki Bondye i donnen. Eski i parey pour ou? Par egzanp, imazin sa lazwa ki ou pou gannyen kan ou pou zwenn sa bann ‘bon dimoun ki pou resisite.’ (Lir Akt 24:15.) Ki serten kestyon ki ou ti a kapab demann zot?

11, 12. Dan sa nouvo lemonn ki kestyon ou ti a kapab demann (a) Abel? (b) Noe? (c) Abraam? (d) Rit? (e) Abigail? (f) Ester?

11 Kan ou zwenn Abel, eski ou ti pou kontan demann li ki mannyer son paran ti ete? Oubyen ou ti kapab demande: “Eski ou ti koz avek sa bann seriben ki ti pe vey zarden Edenn? Eski zot ti reponn?” Be Noe, ou pou kapab demann li: “Eski ou ti per bann Nefilim? Ki mannyer ou ti pran swen avek tou sa bann zannimo tou dilon sa lannen ki ou ti dan lars?” Si ou zwenn Abraam, ou pou kapab demann li: “Eski ou ti zwenn Sem garson Noe? Lekel ki ti ansenny ou lo Zeova? Eski i ti difisil pour kit lavil Our?”

12 Pareyman, annou vwar serten kestyon ki petet ou ti a kapab demann bann madanm ki pou resisite. “Rit, kwa ki ti pous ou pour vin en adorater Zeova?” “Abigail, eski ou ti per pour dir Nabal ki mannyer ou ti’n ed David?” “Ester, ki ti arive avek ou ek Mordekay apre ki zot zistwar i fini dan Labib?”

13. (a) Ki kestyon bann ki resisite i kapab anvi demann ou? (b) Ki mannyer ou santi anver sa lespwar pour zwenn bann zonm ek fanm fidel dan letan lontan?

13 Byensir, sa bann zonm ek fanm fidel i kapab annan bokou kestyon pour demann ou tou. Sa ki kapab enteres zot i bann letan dernyen zour e ki mannyer Zeova in beni son pep pandan bann moman difisil! San dout, i pou tousan pour zot aprann ki mannyer Zeova in akonpli son bann promes. Byento, nou pa pou zis mazin legzanp sa bann serviter fidel zis dan nou lespri, me zot pou la avek nou dan Paradi! Alor, fer tou sa ki ou kapab pour fer sa bann dimoun vin reel pour ou. Kontinyen imit zot lafwa. Nou swete ki ou pou kontan servi Zeova avek zot konman ou bann bon zanmi pour touzour!