Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Учи децата си

Сим видял два свята, изпълнени със зло

Сим видял два свята, изпълнени със зло

СИНЪТ на Ной, Сим, преживял края на един свят и продължил да живее в друг. Знаеш ли защо светът, в който Сим първоначално живял, бил унищожен и как станало така, че той и семейството му продължили да живеят в друг свят?— * Нека да видим.

В Библията се казва, че по времето, когато Сим бил младеж, хората вършели „големи злини“ и всичките им мисли били „насочени винаги към зло“. Знаеш ли какво направил Бог?— Той причинил потоп, който унищожил злия свят. Апостол Петър писал: „Съществуващият тогава свят бил унищожен, когато бил залят с потоп от вода.“ (Битие 6:5; 2 Петър 3:6)

Разбираш ли защо Бог причинил това унищожение?— Хората били зли и мислите им били „насочени винаги към зло“. Във връзка с това Исус казал, че „преди потопа“ хората се забавлявали, като ‘ядели и пиели, женели се и се омъжвали’. Той казал още, че ‘те не обръщали внимание на онова, което ставало, докато не дошъл потопът и не унищожил всички тях’. (Матей 24:37–39)

На какво не обърнали внимание тези хора?— Бащата на Сим, Ной, бил ‘проповедник на праведността’, но хората не се вслушали в неговите думи. Ной послушал Бога и построил един ковчег, или плавателен съд, в който той и семейството му да бъдат запазени живи по време на Потопа. Единствено Ной, жена му, синовете им — Сим, Хам и Яфет — и техните съпруги обърнали внимание на думите на Йехова и направили това, което той искал от тях. Останалите хора правели само онова, което те самите искали, и затова били унищожени по време на Потопа. (2 Петър 2:5; 1 Петър 3:20)

Около една година след началото на Потопа, когато земята вече била изсъхнала, Сим и семейството му излезли от ковчега. Злите хора ги нямало, но това скоро се променило. Ханаан, който бил син на Хам, братът на Сим, направил нещо толкова лошо, че Ной казал: „Проклет да бъде Ханаан!“ Един от внуците на Хам, Нимрод, също бил лош човек. Той бил противник на истинския Бог Йехова и казал на останалите хора да построят висока кула, известна като Вавилонската кула, за да се прочуят имената им.  Според тебе как се почувствали Сим и неговият баща?— (Битие 9:25; 10:6–10; 11:4, 5)

Те се натъжили. Йехова също се натъжил. Знаеш ли какво направил той?— Йехова объркал езика на хората, така че да не могат да се разбират помежду си. Хората били принудени да спрат строежа на кулата и да отидат на различни места по земята заедно с онези, които говорели същия език. (Битие 11:6–9) Но Бог не променил езика на Сим и семейството му. Така те можели да останат заедно и да се подкрепят взаимно, служейки на Йехова. Знаеш ли колко дълго Сим служил на Йехова?—

Сим живял 600 години — 98 години преди Потопа и 502 години след него. Със сигурност той помагал на Ной при построяването на ковчега и предупреждавал хората за предстоящия Потоп. А какво мислиш, че правел Сим през онези над 500 години от своя живот след Потопа?— Ной говорел за Йехова като за „Бога на Сим“. Най–вероятно Сим продължил да служи на Йехова и да помага на членовете на семейството си да правят същото. Сред потомците на Сим били също Авраам, Сара и Исаак. (Битие 9:26; 11:10–31; 21:1–3)

Сега помисли за днешния свят, в който от времето на Сим злото продължава да расте. Какво ще стане с него?— В Библията се казва, че „светът преминава“. Но обърни внимание на обещанието, което се дава в нея: „Който върши волята на Бога, остава завинаги.“ Следователно ако вършим Божията воля, ще можем да бъдем сред хората, които ще живеят в Божия нов свят. Тогава с помощта на Бога ще можем да се радваме на щастлив живот на земята завинаги. (1 Йоан 2:17; Псалм 37:29; Исаия 65:17)

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.