Битие 10:1-32

10  Ето повествованието за живота* на Ноевите синове+ Сим, Хам и Яфет. След потопа на тях започнаха да им се раждат синове.+  Синовете на Яфет бяха Гомер,+ Магог,+ Мадай,+ Яван,+ Тувал,+ Мосох+ и Тирас.+  А синовете на Гомер бяха Аскеназ,+ Рифат+ и Тогарма.+  А синовете на Яван бяха Елиса,+ Тарсис,+ Китим+ и Доданим.+  От тях произлязоха жителите на островите*, които се разпръснаха по земите си, всеки според езика си, според рода си и според народа си.  А синовете на Хам бяха Хус,+ Мицраим,+ Фут+ и Ханаан.+  А синовете на Хус бяха Сева,+ Хавила, Савта, Раама+ и Савтека. А синовете на Раама бяха Сава и Дедан.+  А на Хус му се роди Нимрод.+ Той стана първият могъщ човек на земята.  Той беше могъщ ловец, противопоставящ се на Йехова. Затова се казва: „Като Нимрод, могъщият ловец, противопоставящ се на Йехова.“+ 10  Най–напред царството му се състоеше от Вавел,+ Ерех,+ Акад и Халне, в земята Сенаар.+ 11  От тази земя той отиде в Асирия+ и започна да строи Ниневия,+ Роовот–ир, Халах 12  и Ресен между Ниневия и Халах — всички те образуват големия град*. 13  На Мицраим+ му се родиха Лудим,+ Анамим, Леавим, Нафтухим,+ 14  Патрусим,+ Каслухим,+ от когото произлязоха филистимците,+ и Кафторим.*+ 15  А на Ханаан му се родиха Сидон,+ неговият първороден син, и Хет.+ 16  И от Ханаан произлязоха йевусейците,+ аморейците,+ гергесейците, 17  евейците,+ арукейците, асенейците, 18  арвадците,+ цемарейците и ематците.+ После родовете на ханаанците се разпръснаха. 19  И пределите на ханаанците се простираха от Сидон до Герар,+ близо до Газа,+ и до Содом, Гомор,+ Адма+ и Севоим,+ близо до Лаша. 20  Това бяха синовете на Хам според родовете си, според езиците си, в земите си и според народите си. 21  А на Сим*, прародител на всички синове на Евер+ и брат на Яфет, най–възрастният, също му се роди потомство. 22  Синовете на Сим бяха Елам,+ Асур,+ Арфаксад,+ Луд и Арам. 23  А синовете на Арам бяха Уз, Хул, Гетер и Маш.+ 24  А на Арфаксад му се роди Сала,+ на Сала му се роди Евер. 25  А на Евер му се родиха двама синове. Единият се казваше Фалек*,+ защото в неговите дни земята* беше разделена,+ а брат му се казваше Йоктан.+ 26  А на Йоктан му се родиха Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,+ 27  Адорам, Узал, Дикла,+ 28  Овал, Авимаил, Сава,+ 29  Офир,+ Хавила+ и Йовав.+ Всички тези бяха синове на Йоктан. 30  И земите, в които живееха, се простираха от Меша до Сефар, планините в източната област. 31  Това бяха синовете на Сим според родовете си, според езиците си, в земите си и според народите си.+ 32  Това бяха потомците на Ноевите синове според родословията си и според народите си, и след потопа от тях се разпространиха народите по земята.+

Бележки под линия

Или: „Ето историята“.
Или: „крайморските области“.
Буквално: „това е големият град“. Изразът „големият град“ вероятно е събирателно название за Ниневия и другите три града.
Възможно е всяко едно от тези имена да представя племе или народност, произлезли от Мицраим.
Или: „Сем“.
Името Фалек означава „разделяне“, „поток“.
Или: „населението на земята“.