Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Учи децата си

Йотам останал верен на Бога въпреки трудностите в дома си

Йотам останал верен на Бога въпреки трудностите в дома си

КОГАТО един родител престане да служи на истинския Бог, Йехова, това може да се отрази зле на детето. Да разгледаме случилото се с Йотам. Нека научим с какви трудности се сблъскал в дома си, докато растял.

Бащата на Йотам, Озия, бил цар на Юда. Той притежавал най–голямата власт в страната. Озия бил добър цар много години, още преди да се роди Йотам. Но по–късно, когато Йотам бил младеж, Озия се възгордял и нарушил Божия закон. Затова Бог го поразил с ужасната болест проказа. Знаеш ли какво направил тогава Йотам?  *

Йотам продължил да служи вярно на Йехова. Вероятно майка му, Йеруша, му помагала. Но на Йотам може да му е било трудно да остане верен на Йехова, след като баща му бил отстранен от дома на Йехова.

Как би постъпил, ако баща ти или майка ти престанат да се покланят на Йехова? Това би ти причинило някои трудности, нали? — Но е добре да помислиш какво би направил, ако се случи такова нещо. Това разбираме и от думите на Давид, записани в Библията.

Бащата на Давид, Йесей, бил добър човек. Той служил на Йехова и можем да сме уверени, че Давид обичал баща си. Но Давид се научил да обича Йехова дори повече,  отколкото обичал Йесей. Нека видим защо можем да кажем това.

Моля, отвори Библията на Псалм 27:10. Там Давид писал: „Дори ако баща ми и майка ми ме изоставят, Йехова ще ме приеме.“ Помисли върху следното: Библията ясно казва, че ако бащата на Давид, Йесей, или майка му престанели да служат на Йехова, Давид щял да продължи да му служи.

А ти? Ще продължиш ли да служиш на Йехова дори ако баща ти или майка ти вече не му служат? — Добре е да помислиш върху този въпрос, защото той е свързан с най–важната заповед в Библията. Тя гласи: „Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“

Ние спазваме тази заповед, като сме верни на Йехова дори когато се сблъскваме с трудности. Кой според тебе иска да престанем да служим на Йехова? — Божият враг, Сатана Дяволът. Исус го нарекъл „владетеля на този свят“. Също така в Библията се казва, че той е „богът на тази система“. Трябва ли да се страхуваме от Сатана? 

Не. Вместо това трябва да помним, че Йехова е по–силен от Сатана. Йехова ще ни защити, ако му се доверяваме. Защо не прочетеш в своята Библия как Йехова защитил Давид от страшния великан Голиат? Йехова може да защити и тебе, ако му останеш верен.

^ абз. 4 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.