1 Петър 3:1-22

3  Така+ и вие, жени, подчинявайте се+ на мъжете си, за да може онези, които не са послушни+ на словото, да бъдат спечелени+ без думи, чрез вашите постъпки,+  като наблюдават добродетелното ви поведение,+ придружено от дълбоко уважение.  И нека вашето украшение не бъде външно — сплитане на косата,+ кичене със злато+ или обличане на скъпи горни дрехи, —  а нека бъде скритата+ в сърцето личност, облечена в нетленната дреха+ на тихия и мек дух,+ който е много ценен в очите на Бога.  Защото именно така в миналото светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се подчиняваха на мъжете си,  както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар.+ А вие ще сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никаква заплаха.+  Така+ и вие, мъже, живейте с жените си според познанието,+ като им отдавате почит+ като на по–слаб съд, понеже сте наследници+ заедно с тях на незаслужения дар на живота, та да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.+  И накрая, всички вие бъдете единомислени,+ проявявайте съчувствие, братска обич, нежно състрадание,+ смирение,+  не връщайте зло за зло,+ нито хула за хула,+ но напротив, благославяйте,+ защото за това бяхте призовани, така че да наследите благословия. 10  Защото „онзи, който би искал да живее и да види добри дни,+ нека въздържа езика си+ от зло и устните си от измама,+ 11  нека се отвръща от злото+ и върши добро, нека търси мир и се стреми към него.+ 12  Понеже очите+ на Йехова са насочени към праведните и ушите му — към тяхната усърдна молитва,+ но лицето на Йехова е обърнато против онези, които вършат зло“.+ 13  И наистина, кой ще ви навреди, ако сте пламенни за доброто?+ 14  Но дори и да страдате заради праведността, ще сте щастливи.+ Впрочем не се страхувайте от онова, от което се страхуват те,+ нито се безпокойте.+ 15  Но осветете в сърцата си Христос като Господар+ и винаги бъдете готови да се защитите+ пред всекиго, който ви пита какви са основанията за вашата надежда, като правите това с мекота+ и дълбоко уважение. 16  Пазете съвестта си чиста,+ така че да бъдат посрамени+ заради това, за което ви клеветят и говорят пренебрежително за доброто ви поведение като последователи на Христос.+ 17  Защото е по–добре да страдате, заради това че вършите добро,+ ако е такава волята на Бога, отколкото заради това че вършите зло.+ 18  Понеже Христос умря веднъж завинаги за греховете,+ праведният за неправедните,+ за да ви доведе до Бога,+ като беше убит в плът,+ но съживен в дух.+ 19  Така той си отиде и проповядваше на затворените духове,+ 20  които проявиха непослушание в миналото,+ когато в Ноевите дни Бог чакаше търпеливо,+ докато се строеше ковчегът,+ в който няколко човека, тоест осем души, се спасиха, преминавайки през водата.+ 21  Има нещо подобно, което спасява и вас днес,+ а именно покръстването (не отстраняването на плътската нечистота, а молбата за чиста съвест, отправена към Бога),+ благодарение на възкресението на Исус Христос.+ 22  Той е от дясната страна на Бога,+ защото отиде на небето, и са му подчинени ангели,+ власти и сили.+

Бележки под линия