Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 УЧИ ДЕЦАТА СИ

Какво научаваме за лъжата от Петър и Анания?

Какво научаваме за лъжата от Петър и Анания?

Ако някой каже нещо, за което знае, че не е вярно, тогава изрича лъжа. Казвал ли си някога лъжа?  * Случвало се е дори някои възрастни хора, които обичат Бога, да излъжат. Вероятно се сещаш за един човек, споменат в Библията, който излъгал. Името му е Петър, един от дванайсетте апостоли на Исус. Нека видим защо той няколко пъти казал лъжа.

След като бил арестуван, Исус бил отведен в дома на първосвещеника. Вече минавало полунощ. Без да бъде разпознат, Петър влязъл в двора на дома на първосвещеника. На светлината на огъня прислужницата, която пуснала Петър вътре, го разпознала и му казала: ‘Ти също беше с Исус!’ От страх Петър казал, че това не е така.

В Библията четем, че по–късно ‘друга прислужница го забелязала’ и казала: „Този беше с Исус.“ Петър отново отрекъл. След малко други се приближили до него и казали: „Няма съмнение, че и ти си един от тях.“

Петър бил много изплашен. Затова за трети път излъгал, казвайки: „Не познавам този човек!“ Тогава петелът пропял. Исус погледнал Петър и апостолът си спомнил, че само преди няколко часа Исус му бил казал: „Още преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мене.“ Съкрушен, Петър заплакал. Той съжалявал много за постъпката си!

Може ли да се случи нещо подобно и с тебе? — Представи си, че си в училище и съучениците ти започват да говорят за Свидетелите на Йехова. Един от тях казва: „Те са секта.“ Друг добавя: „Те не празнуват Коледа.“ А трети твърди: „Те не отдават чест на знамето.“ След това един от тях се обръща към тебе и те пита: „Нали и ти си Свидетел на Йехова?“ Какво ще отговориш? 

 Важно е да се подготвиш да дадеш добър отговор още преди да попаднеш в такава ситуация. Петър не бил подготвен. Подложен на натиск, той излъгал! Но много съжалявал за постъпката си и Бог му простил.

Анания е друг ученик на Исус от първи век, който излъгал. Но Бог не простил нито на него, нито на жена му Сапфира. Двамата се наговорили да излъжат. Нека видим защо Бог не простил на Анания и Сапфира.

Десет дни, след като Исус се разделил с апостолите и се върнал при Бога в небето, около 3000 души в Йерусалим били покръстени. Много от тях били дошли от далечни страни заради празника Петдесетница. И след като станали ученици на Исус, те искали да останат по–дълго в Йерусалим, за да научат повече за новата си вяра. Затова някои от учениците на Исус използвали собствените си пари да се погрижат за нуждите им.

Анания и жена му продали свой имот, така че да имат пари, с които да помогнат на новите християни. Когато Анания занесъл парите на апостолите, той казал, че това е цялата сума, която са получили от продажбата. Но не било така! Той бил задържал част от парите за себе си! Бог направил така, че Петър да разбере това. Апостолът казал на Анания: „Ти се опита да излъжеш не хората, а Бога.“ В този миг Анания паднал на земята и умрял! След около три часа дошла Сапфира. Без да знае какво се е случило с нейния съпруг, тя също казала лъжа и умряла.

Колко ценен урок е това за нас: Важно е да казваме истината! Всички ние трябва да го помним. Но всеки от нас може да сгреши, особено ако е млад. Не се ли радваш, че Йехова те обича и ще ти прости, както простил на Петър? — Не забравяй, че трябва винаги да казваме истината. И ако някога направим грешката да излъжем, трябва от все сърце да се молим на Бога да ни прости. Именно това направил Петър и получил прошка. Ако се стараем повече да не лъжем, Бог ще прости и на нас!

Прочети в своята Библия

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.