Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Дяволът е реална личност?

Дали Дяволът е реална личност?

 Въпроси на нашите читатели

Дали Дяволът е реална личност?

Библията учи, че Сатана Дяволът е реална личност. Критиците на Библията обаче гледат с насмешка на това твърдение. Според тях Сатана просто олицетворява злото в хората.

Трябва ли да ни изненадва объркването по отношение на истинската същност на Сатана? Съвсем не. Да онагледим с пример: Един престъпник може да заличи пръстовите си отпечатъци от местопрестъплението, за да скрие самоличността си и да продължи с незаконните си действия, без да бъде заловен. Сатана е като такъв престъпник, на когото му харесва да действа задкулисно и който поощрява моралната поквара. Исус ясно посочил, че Сатана е отговорен за злите дела на хората. Той нарекъл Сатана „владетеля на този свят“. (Йоан 12:31)

Как се е появил Дяволът? Първоначално той бил създаден като съвършено духовно създание в небето. Но този ангел сам се превърнал в Дявол, когато се разбунтувал срещу Бога и бил обзет от желанието хората да се покланят на него вместо на Бога. В Библията е записан един разговор между Сатана и Исус на земята, в който Дяволът разкрил своите егоистични желания. Сатана се опитал да накара Исус ‘да падне на колене и да му се поклони’. (Матей 4:8, 9)

По подобен начин Сатана разкрил подбудите си, когато на няколко пъти разговарял с Бога, както е записано в книгата Йов. Той нямало да се спре пред нищо, за да накара хората да се откажат от Бога. (Йов 1:13–19; 2:7, 8)

Помисли върху следното: Щом Сатана разговарял с Йехова Бог и с Исус Христос, как би могъл да бъде просто злото в другите? Несъмнено в Бога и в неговия Син няма никакво зло! Следователно Сатана е реална личност, зло духовно създание, в което липсва уважение към Йехова и Исус.

Покварените дела на хората са доказателство за това, че Дяволът е реална личност. Много управници днес оставят излишъка от храна да се развали, докато хората в тяхната страна умират от глад. Много народи притежават оръжия за масово унищожение, за да се изтребват помежду си. Хората замърсяват околната среда. Въпреки това мнозина не осъзнават какъв е източникът на тези изпълнени с омраза, самоунищожителни действия. Каква е причината за това?

Библията разкрива, че Сатана ‘е заслепил умовете на невярващите’. (2 Коринтяни 4:4) За да манипулира човечеството, Сатана използва една невидима организация. Той е „владетелят на демоните“. (Матей 12:24) Точно както водачът на една голяма престъпна организация може да я ръководи, като остава скрит за другите, Сатана използва коварно своята организация от зли ангели, за да контролира хората, голяма част от които не знаят за неговата позиция и влияние.

Колко благодарни трябва да бъдем, че Библията разкрива истинската същност на Дявола и изобличава неговата организация! Това ни помага да предприемем действия, за да устояваме на влиянието на Дявола. Библията ни подканя: „Подчинете се на Бога, но се противопоставете на Дявола и той ще побегне от вас.“ (Яков 4:7)