Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 105

‘Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn’

Kle nga be tie'n kun
‘Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn’
I SIESIELƐ

(1 Zan 4:7, 8)

 1. 1. Ɲanmiɛn mɔ ti sran klofuɛ’n waan:

  ‘Amun fa min atin’n su.’

  Sɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran mun’n,

  É yó sa kpakpa cɛn kwlaa.

  I sɔ liɛ’n yɛ ɔ man nguan ɔn.

  E klo kɛ é ɲán nguan sɔ’n.

  Klistfuɛ klolɛ’n ká e nun kpa.

  É yí Klistfuɛ klolɛ’n nglo.

 2. 2. Nanwlɛ’n i klolɛ’n man wunmiɛn.

  E klo Ɲanmiɛn, e klo sran.

  Kɛ e fɔn’n ɔ kunndɛ dé e.

  I fanngan nun e jran kpa.

  Sran klofuɛ’n yoman aɲinblɔɛ.

  Sran klofuɛ’n yo aklunye.

  Maan e klo e wiengu mun kpa.

  Maan e ɲan klolɛ’n su ye.

 3. 3. Nán e fa klunngbɔ sie e klun,

  Naan e yo like tɛ wie.

  E nian Ɲanmiɛn, ɔ́ klé atin.

  Mmla nga ɔ́ klé e mun’n yɛ:

  Klo Ɲanmiɛn yɛ klo ɔ wiengu,

  I sɔ’n ti klolɛ kpafuɛ’n.

  Maan e klo e wiengu mun kpa

  Kɛ Ɲanmiɛn fa klo be’n sa.