Tshenolo 21:1-27

21  Mme ka bona legodimo+ le lesha le lefatshe+ le lesha; gonne legodimo la pele le lefatshe+ la pele di ne di fetile, le lewatle+ ga le tlhole le le gone.  Gape ka bona motse o o boitshepo,+ Jerusalema yo Mosha, o fologa o tswa legodimong+ kwa Modimong e bile o baakantswe jaaka monyadiwa+ a kgabiseditswe monna+ wa gagwe.  Morago ga moo ka utlwa lentswe le le kwa godimo le tswa mo setulong sa bogosi le re: “Bona! Mogope+ wa Modimo o mo bathong,+ mme o tla aga le bone, mme ba tla nna batho ba gagwe.+ Mme Modimo ka boene o tla nna le bone.+  Mme o tla phimola dikeledi+ tsotlhe mo matlhong a bone, mme loso lo tla bo lo seyo,+ le fa e le khutsafalo le fa e le selelo le fa e le botlhoko di tla bo di sa tlhole di le gone.+ Dilo tsa pele di fetile.”  Mme Yo o ntseng mo setulong sa bogosi+ a re: “Bona! Ke dira dilo tsotlhe disha.”+ Gape, a re: “Kwala, ka gonne mafoko ano a a ikanyega e bile a boammaaruri.”  Mme a nthaya a re: “Di diragetse! Ke nna Alefa le Omega, tshimologo le bokhutlo.+ Le fa e le mang yo o nyorwang ke tla mo nosa mahala+ mo motsweding wa metsi a botshelo.  Le fa e le mang yo o fenyang o tla rua dilo tseno, mme ke tla nna Modimo wa gagwe+ mme o tla nna morwaake.+  Mme magatlapa le ba ba se nang tumelo+ le ba ba ferosang sebete ka ntlha ya leswe+ la bone le babolai le bagokafadi+ le ba ba dirisanang le meya le baobamedi ba medingwana+ le baaki+ botlhe, kabelo ya bone e tla nna mo bodibeng jo bo tukang molelo+ le sulefera.+ Seno se kaya loso lwa bobedi.”+  Mme ga tla mongwe wa baengele ba ba supa ba ba neng ba tshotse megopo e supa e e neng e tletse dipetso di supa+ tsa bofelo, mme a bua le nna a re: “Tla kwano, ke tla go bontsha monyadiwa, mosadi wa Kwana.”+ 10  Jalo a ntsholela kwa thabeng e kgolo le e e kwa godimo+ ka maatla a moya, mme a mpontsha motse o o boitshepo+ Jerusalema o fologa o tswa legodimong kwa Modimong+ 11  mme o na le kgalalelo ya Modimo.+ Phatsimo ya one e ne e tshwana le leje le le tlhokegang thata go a gaisa otlhe, jaaka leje la jasepere le phatsima mo le galalelang jaaka legweka.+ 12  O ne o na le lobota lo logolo le lo lo kwa godimo+ e bile o na le dikgoro di le lesome le bobedi, mme mo dikgorong go na le baengele ba le lesome le bobedi, mme go ne go kwadilwe maina ka go ralwa a e leng a ditso tse di lesome le bobedi tsa bomorwa Iseraele.+ 13  Kafa botlhaba go ne go na le dikgoro di le tharo, kafa bokone dikgoro di le tharo, kafa borwa dikgoro di le tharo, kafa bophirima dikgoro di le tharo.+ 14  Lobota lwa motse le lone lo ne lo na le maje a le lesome le bobedi a motheo+, mme mo go one go le maina a le lesome le bobedi a baaposetoloi+ ba le lesome le bobedi ba ga Kwana. 15  Jaanong ene yo o neng a bua le nna o ne a tshwere lotlhaka+ lwa gouta e le selekanyi, gore a tle a lekanye motse le dikgoro tsa one le lobota+ lwa one. 16  Motse o ne o le matlhakore a le manè a a lekalekanang, le boleele jwa one bo lekana le bophara jwa one ka bogolo. Mme a lekanya motse+ ka lotlhaka, diferelone di le dikete di le lesome le bobedi; boleele jwa one le bophara le bogodimo di a lekana. 17  Gape, a lekanya lobota lwa one, dikubita di le lekgolo le masome a manè le bonè, go ya ka selekanyo sa motho, gape e le sa moengele. 18  Jaanong lobota lwa one lo ne lo agilwe ka jasepere,+ mme motse o ne o le gouta e e tlhololo jaaka galase e e galalelang. 19  Metheo+ ya lobota lwa motse ono e ne e kgabisitswe ka mofuta mongwe le mongwe wa leje+ le le tlhokegang: motheo wa ntlha e ne e le jasepere,+ wa bobedi e le safire,+ wa boraro kalesedone, wa bonè emeraleda,+ 20  wa botlhano saredonekese, wa borataro saredise, wa bosupa kerusolete,+ wa borobedi berile, wa borobongwe topase,+ wa bolesome kerusoperase, wa bolesome le bongwe hiasinthe, wa bolesome le bobedi amethisete.+ 21  Gape, dikgoro tse di lesome le bobedi e ne e le diperela di le lesome le bobedi; nngwe le nngwe ya dikgoro e ne e dirilwe ka perela+ e le nngwe. Mme tsela e e atlhameng ya motse e ne e le gouta e e tlhololo, jaaka galase e e galalelang. 22  Mme ke ne ka se ka ka bona tempele mo go one,+ gonne Jehofa+ Modimo Mothatayotlhe+ ke tempele+ ya one, le Kwana ke yone.+ 23  Mme motse ga o tlhoke letsatsi le fa e le ngwedi go o phatsimela, gonne kgalalelo ya Modimo e ne e o bonesitse,+ mme lobone lwa one e ne e le Kwana.+ 24  Mme ditšhaba di tla tsamaya ka lesedi+ la one, le dikgosi tsa lefatshe di tla tlisa kgalalelo ya tsone mo go one.+ 25  Mme dikgoro tsa one ga di na go tswalwa ka gope motshegare,+ gonne ga go kitla go nna bosigo gone.+ 26  Mme ba tla tlisa kgalalelo le tlotlo ya ditšhaba mo go one.+ 27  Mme selo se se sa itshepang le motho yo o tswelelang a dira selo se se ferosang sebete+ le maaka+ ga a na go tsena mo go one ka gope;+ go tla tsena fela ba ba kwadilweng mo lokwalong lwa momeno lwa Kwana lwa botshelo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase