Tshenolo 5:1-14

5  Mme mo seatleng sa moja sa Yo o ntseng mo setulong sa bogosi+ ka bona lokwalo lwa momeno lo kwadilwe mo teng le kafa morago,+ lo kanetswe+ thata ka dikano di le supa.  Mme ka bona moengele yo o nonofileng a bolela ka lentswe le le kwa godimo a re: “Ke mang yo o tshwanelang go bula lokwalo lono lwa momeno le go kanolola dikano tsa lone?”  Mme go ne go se na le fa e le a le mongwe fela kwa legodimong le fa e le mo lefatsheng le fa e le kafa tlase ga lefatshe yo o neng a kgona go bula lokwalo lwa momeno kgotsa go leba mo go lone.  Mme ka lela fela thata ka gonne go se na ope yo o fitlhetsweng a tshwanela go bula lokwalo lwa momeno kgotsa go leba mo go lone.+  Mme mongwe wa bagolwane a nthaya a re: “Tlogela go lela. Bona! Tau e e leng ya lotso lwa Juda,+ modi+ wa ga Dafide,+ e fentse+ gore e bule lokwalo lwa momeno le dikano tsa lone tse supa.”  Mme ka bona go eme mo gare ga setulo sa bogosi+ le ga dibopiwa tse nnè tse di tshelang le mo gare ga bagolwane+ kwanyana+ jaaka e kete e tlhabilwe,+ e na le dinaka di supa le matlho a supa, matlho a a kayang meya e supa+ ya Modimo e e rometsweng mo lefatsheng lotlhe.  A ya a akofa a lo tsaya mo seatleng sa moja sa Yo o ntseng mo setulong sa bogosi.+  Mme e rile a tsaya lokwalo lwa momeno, dibopiwa tse nnè tse di tshelang le bagolwane ba ba masome a mabedi le bonè+ ba wela fa fatshe fa pele ga Kwana, mongwe le mongwe a tshotse harepa+ le megopo ya gouta e e neng e tletse maswalo, mme maswalo+ a kaya dithapelo+ tsa baitshepi.  Mme ba opela pina e ntšha,+ ba re: “O a tshwanela go tsaya lokwalo lwa momeno o ba o bula dikano tsa lone, ka gonne o ne wa tlhabiwa mme ka madi a gago+ o ne wa rekela+ Modimo+ batho ba tswa mo lotsong longwe le longwe le teme le batho le setšhaba, 10  mme wa ba dira gore ba nne bogosi+ le baperesiti+ ba Modimo+ wa rona, mme ba tla busa lefatshe e le dikgosi.”+ 11  Ka bona, mme ka utlwa lentswe la baengele ba le bantsi go dikologa setulo sa bogosi le dibopiwa tse di tshelang le bagolwane, mme palo ya bone e ne e le dimiriate tsa dimiriate+ le dikete tsa dikete,+ 12  ba bua ka lentswe le le kwa godimo ba re: “Kwana e e neng ya tlhabiwa+ e a tshwanela go amogela maatla le dikhumo le botlhale le nonofo le tlotlo le kgalalelo le pako.”+ 13  Le sebopiwa sengwe le sengwe se se mo legodimong le mo lefatsheng le kafa tlase ga lefatshe+ le mo lewatleng, le dilo tsotlhe tse di mo go tsone, ka di utlwa di re: “Kwa go Yo o ntseng mo setulong sa bogosi+ le kwa go Kwana+ go nne pako le tlotlo+ le kgalalelo le thata ka bosaengkae le go ya go ile.” 14  Mme dibopiwa tse nnè tse di tshelang tsa re: “Amen!” mme bagolwane+ ba wela fa fatshe ba obama.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase