Tshenolo 16:1-21

16  Mme ka utlwa lentswe le le kwa godimo+ le tswa mo lefelong le le boitshepo le raya baengele ba ba supa le re: “Tsamayang lo ye go tshololela megopo e e supa ya bogale+ jwa Modimo mo lefatsheng.”  Wa ntlha+ a tswa a tsamaya mme a tshololela mogopo wa gagwe mo lefatsheng.+ Mme batho ba ba neng ba na le letshwao la sebatana+ le ba ba neng ba obamela setshwantsho+ sa sone ba tswa tlhagala+ e e botlhoko e e kotsi.  Wa bobedi+ a tshololela mogopo wa gagwe mo lewatleng.+ Mme la fetoga madi+ jaaka a motho yo o suleng, mme moya mongwe le mongwe o o tshelang wa swa, ee, dilo tse di mo lewatleng.+  Wa boraro+ a tshololela mogopo wa gagwe mo dinokeng+ le mo metsweding ya metsi. Mme tsa fetoga madi.+  Mme ka utlwa moengele yo o fa godimo ga metsi a re: “Wena, Yo o gone le yo o neng a le gone,+ Yo o ikanyegang,+ o siame, ka gonne o dirile ditshwetso+ tseno,  ka gonne ba ne ba tsholola madi a baitshepi le a baporofeti,+ mme o ba neile madi+ gore ba a nwe. Go a ba tshwanela.”+  Mme ka utlwa sebeso se re: “Ee, Jehofa Modimo, Mothatayotlhe,+ ditshwetso+ tsa gago tsa boatlhodi di boammaaruri e bile di siame.”  Wa bonè+ a tshololela mogopo wa gagwe mo letsatsing; mme letsatsi la newa gore le fise+ batho ka molelo.  Mme batho ba ne ba fisiwa ka mogote o mogolo, mme ba tlhapatsa leina+ la Modimo, yo o nang le taolo+ godimo ga dipetso tseno, mme ba ne ba se ka ba ikwatlhaya gore ba mo neye kgalalelo.+ 10  Wa botlhano a tshololela mogopo wa gagwe mo setulong sa bogosi sa sebatana.+ Mme bogosi jwa sone jwa fifala,+ mme ba simolola go itšhotlha diteme ka ntlha ya botlhoko jwa bone, 11  mme ba tlhapatsa+ Modimo wa legodimo ka ntlha ya matlhoko a bone le ka ntlha ya ditlhagala tsa bone, mme ba se ka ba ikwatlhaela ditiro tsa bone. 12  Wa borataro+ a tshololela mogopo wa gagwe mo nokeng e kgolo ya Euferatese,+ mme metsi a yone a kgala,+ gore dikgosi+ tse di tswang botlhabatsatsi di baakanyediwe tsela. 13  Mme ka bona dipolelwana tse tharo tse di seng phepa tse di tlhotlheleditsweng tse di neng di lebega jaaka digogwane+ di tswa mo molomong wa kgogela+ le mo molomong wa sebatana+ le mo molomong wa moporofeti wa maaka.+ 14  Tota e bile, ke dipolelwana tse di tlhotlheleditsweng+ ke madimona mme di dira ditshupo,+ mme di tswela kwa dikgosing+ tsa lefatshe lotlhe le le nang le banni,+ go ya go di phuthela kwa ntweng+ ya letsatsi le legolo+ la Modimo Mothatayotlhe.+ 15  “Bona! Ke tla jaaka legodu.+ Go itumela yo o nnang a tsogile+ e bile a boloka diaparo tsa gagwe tsa kafa ntle, gore a se ka a tsamaya a sa ikatega mme batho ba leba ditlhong+ tsa gagwe.” 16  Mme tsa di phuthela mmogo kwa lefelong le le bidiwang Hara-Magedona+ ka Sehebera. 17  Wa bosupa a tshololela mogopo wa gagwe mo moyeng.+ Foo lentswe le le kwa godimo+ la tswa mo lefelong le le boitshepo le tswa mo setulong sa bogosi, le re: “Go diragetse!” 18  Mme ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru, ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe+ e e ntseng jaaka e e iseng e ke e nne fa e sale batho ba simolola go nna gone mo lefatsheng,+ thoromo ya lefatshe+ ya bogolo jo bo boitshegang e le ruri, e kgolo e le tota. 19  Mme motse o mogolo+ wa kgaogana dikarolo tse tharo, le metse ya ditšhaba ya wa; le Babelona o Mogolo+ a gakologelwa mo ponong ya Modimo, go mo naya senwelo sa beine ya bogale jwa tšhakgalo+ ya gagwe. 20  Gape, setlhaketlhake sengwe le sengwe sa tshaba, le dithaba tsa se ka tsa fitlhelwa.+ 21  Mme sefako+ se segolo se leje lengwe le lengwe la sone le leng mo e ka nnang bokete jwa talenta sa fologa kwa legodimong se tla mo bathong, mme batho ba tlhapatsa+ Modimo ka ntlha ya sebetso sa sefako,+ ka gonne sebetso sa sone se ne se le segolo mo go sa tlwaelegang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase