Tshenolo 18:1-24

18  Morago ga dilo tseno ka bona moengele yo mongwe a fologa kwa legodimong, a na le taolo e kgolo;+ mme lefatshe le ne la bonesiwa ke kgalalelo+ ya gagwe.  Mme a goa ka lentswe le le nonofileng,+ a re: “O ole! Babelona o Mogolo o ole,+ mme jaanong ke lefelo la bonno la madimona le lefelo la go boba la moya mongwe le mongwe o o hemelwang kwa ntle+ o o seng phepa le lefelo la go boba la nonyane nngwe le nngwe e e seng phepa le e e tlhoilweng!+  Gonne ditšhaba tsotlhe di ne tsa wa+ ka ntlha ya beine ya bogale jwa kgokafalo ya gagwe, mme dikgosi tsa lefatshe di ne tsa dira kgokafalo+ le ene, le bagwebi+ ba ba tsamayang ba lefatshe ba ne ba huma ka ntlha ya maatla a manobonobo+ a gagwe a a sa a tlhabelweng ke ditlhong.”  Mme ka utlwa lentswe le lengwe le tswa legodimong le re: “Tswang mo go ene, batho ba me,+ fa lo sa batle go tlhakanela le ene mo maleong a gagwe,+ le fa lo sa batle go amogela karolo ya dipetso tsa gagwe.  Gonne maleo a gagwe a koame go fitlha fela kwa legodimong,+ mme Modimo o gakologetswe ditiro tsa gagwe tsa go tlhoka tshiamiso.+  Mo direle fela jaaka ene ka boene a ne a dira,+ o mo direle mo go kalo gabedi, ee, palo ya dilo tse a neng a di dira; di mo direle gabedi;+ mo senwelong+ se a neng a tshela motswako mo go sone mo tshelele+ motswako oo ka selekanyo seo gabedi.+  Go ya bokgakaleng jo a neng a ikgalaletsa ka jone a ba a tshelela mo manobonobong a a sa a tlhabelweng ke ditlhong, go ya bokgakaleng joo mo neye tlhokofatso le khutsafalo.+ Gonne mo pelong ya gagwe o nna a re, ‘Ke ntse jaaka kgosigadi,+ ga ke motlholagadi,+ e bile ga ke kitla ke bona khutsafalo.’+  Ke gone ka moo dipetso+ tsa gagwe di tla tlang ka letsatsi le le lengwe, loso le khutsafalo le leuba, mme o tla jewa gotlhelele ka molelo,+ ka gonne Jehofa Modimo, yo o mo atlhotseng, o nonofile.+  “Mme dikgosi+ tsa lefatshe tse di neng tsa dira kgokafalo le ene e bile di tshelela mo manobonobong a a sa a tlhabelweng ke ditlhong di tla lela di ba di ititaya ka go hutsafala ka ntlha ya gagwe,+ fa di leba mosi+ wa go sha ga gagwe, 10  di emetse kgakajana ka ntlha ya go bo di boifa tlhokofatso ya gagwe mme di re,+ ‘Ijoo, ijoo wee, wena motse o mogolo,+ Babelona wena motse o o nonofileng, ka gonne katlholo ya gago e gorogile mo nakong e le nngwe!’+ 11  “Gape, bagwebi+ ba ba tsamayang ba lefatshe ba a mo lelela+ ba bo ba mo hutsafalela, ka gonne ga go na ope yo o ka tlholang a reka dithoto tsotlhe tsa bone, 12  dithoto+ tsotlhe tsa gouta le selefera le leje le le tlhokegang le diperela le leloba le le boleta le bobududu jo bo mokgona le sei le bohibidu jo bo letlhololo; le sengwe le sengwe sa logong lo lo nang le lonko lo lo monate le mofuta mongwe le mongwe wa selo sa lonaka lwa tlou le mofuta mongwe le mongwe wa selo se se tswang mo logonnyeng lo lo tlhokegang thata le wa kgotlho le wa tshipi le wa mmabole;+ 13  le sinamone le setswaiso sa India le maswalo le lookwane lo lo nkgang monate le lebano le beine le lookwane lwa motlhware le bupi jo bo boleta le korong le dikgomo le dinku, le dipitse le dikolotsana le batlhanka le meya ya batho.+ 14  Ee, leungo le le molemo le moya wa gago o neng o le eletsa+ le tlogile mo go wena, le dilo tsotlhe tsa menate le dilo tse di manyedinyedi di nyeletse mo go wena, mme batho ga ba kitla ba di bona gape.+ 15  “Babapatsi+ ba ba tsamayang ba dilo tseno, ba ba neng ba huma ka ene, ba tla emela kgakajana ka ntlha ya go bo ba boifa tlhokofatso ya gagwe mme ba tla lela ba bo ba hutsafala,+ 16  ba re, ‘Ijoo, ijoo wee—motse o mogolo,+ o o apereng leloba le le boleta le bobududu jo bo mokgona le bohibidu jo bo letlhololo, e bile o kgabile thata ka mokgabiso wa gouta le leje le le tlhokegang le perela,+ 17  ka gonne dikhumo tse dikgolo mo go kalo di senyeditswe+ ruri mo nakong e le nngwe!’ “Mme molaodi mongwe le mongwe wa sekepe le motho mongwe le mongwe yo o tsayang loeto ka sekepe a ya le fa e le kae+ fela, le batsamayakadikepe le botlhe ba ba itshedisang mo lewatleng, ba emela kgakajana+ 18  mme ba goa jaaka ba ne ba lebile mosi wa go sha ga gagwe mme ba re, ‘Ke motse ofe o o tshwanang le motse o mogolo+ ono?’ 19  Mme ba itshela lorole mo ditlhogong+ ba bo ba goa, ba lela e bile ba hutsafetse,+ ba re, ‘Ijoo, ijoo wee—motse o mogolo, o botlhe ba ba nang le mekoro mo lewatleng+ ba neng ba huma+ ka ntlha ya dikhumokhumo tsa one, ka gonne o sentswe+ ka nako e le nngwe!’ 20  “Itumele ka ntlha ya gagwe, wena legodimo,+ le lona baitshepi+ le lona baaposetoloi+ le lona baporofeti, ka gonne Modimo o lo mo otlhaetse ka katlholo!”+ 21  Mme moengele yo o nonofileng a tsholetsa leje le le tshwanang le lelwala+ le legolo mme a le thabuetsa mo lewatleng,+ a re: “Babelona motse o mogolo o tla piriganyediwa kwa tlase jalo a latlhelwa ka bofefo, mme ga a kitla a tlhola a bonwa gape.+ 22  Le modumo wa baopedi ba ba opelang le harepa le wa diopedi le wa baletsafolutu le wa baletsaterompeta ga o kitla o tlhola o utlwiwa gape mo go wena,+ mme ga go na modiri yo o setswerere wa tiro le fa e le efe ya diatla yo o tla tlholang a fitlhelwa mo go wena gape, mme ga go na modumo ope wa lelwala o o tla tlholang o utlwiwa mo go wena gape, 23  mme ga go na lesedi la lobone lo lo tla tlholang lo phatsima mo go wena gape, mme ga go na lentswe la monyadi le la monyadiwa le le tla tlholang le utlwiwa mo go wena gape;+ ka gonne babapatsi+ ba gago ba ba tsamayang e ne e le banna ba maemo a a kwa godimo+ ba lefatshe, gonne ditšhaba tsotlhe di ne tsa tsiediwa ke go dirisana le meya+ ga gago. 24  Ee, go ne ga fitlhelwa madi+ a baporofeti+ le a baitshepi+ mo go ene le a botlhe ba ba bolailweng mo lefatsheng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase