Tshenolo 11:1-19

11  Mme ka newa lotlhaka lo lo tshwanang le thobane+ fa a ne a re: “Nanoga mme o lekanye lefelo le le boitshepo la tempele+ la Modimo le sebeso le ba ba obamelang mo go lone.  Mme lolwapa lo lo kwa ntle+ ga lefelo le le boitshepo la tempele, lo kgaphele kwa thoko mme o se ka wa lo lekanya, ka gonne lo neilwe ditšhaba,+ mme ba tla gatakela motse o o boitshepo+ kafa tlase ga dinao dikgwedi di le masome a manè le bobedi.+  Mme ke tla dira gore basupi ba me ba babedi+ ba porofete+ malatsi a le sekete makgolo a mabedi le masome a marataro ba apere letsela la kgetsi.”+  Bano ba tshwantshediwa ke ditlhare tse pedi tsa motlhware+ le ditlhomo tse pedi tsa lobone+ mme ba eme fa pele ga Morena wa lefatshe.+  Mme fa mongwe a batla go ba gobatsa, molelo o tswa mo melomong ya bone o bo o laila baba+ ba bone; mme fa mongwe a ka batla go ba gobatsa, o tshwanetse go bolawa ka mokgwa ono.  Bano ba na le taolo ya go tswala legodimo+ gore go se ka ga na pula+ mo malatsing a go porofeta ga bone, mme ba na le taolo godimo ga metsi go a fetola gore a nne madi+ le go itaya lefatshe ka sebetso sa mofuta mongwe le mongwe ka gale fa ba batla jalo.  Mme fa ba fetsa go neela bosupi, sebatana sa naga se se tlhatlogang mo moleteng o o se nang bolekanngo+ se tla lwa le bone mme se ba fenye se ba bolaye.+  Mme ditopo tsa bone di tla nna mo tseleng e e atlhameng ya motse o mogolo o ka tlhaloganyo ya semoya o bidiwang Sodoma+ le Egepeto, koo Morena wa bone a neng a bapolelwa+ gone le ene.  Mme batho le ditso le diteme le ditšhaba+ ba tla leba ditopo tsa bone malatsi a le mararo le sephatlo,+ mme ga ba letle gore ditopo tsa bone di ladiwe mo lebitleng. 10  Mme ba ba nnang mo lefatsheng ba ipela+ ka ntlha ya bone e bile ba ijesa monate, mme ba tla romelelana dimpho,+ ka gonne baporofeti ba babedi bano ba ne ba tlhokofatsa ba ba nnang mo lefatsheng. 11  Morago ga malatsi a le mararo le sephatlo+ moya wa botshelo o o tswang kwa Modimong wa tsena mo go bone,+ mme ba ema ka dinao, mme poifo e kgolo ya wela ba ba ba bonang. 12  Mme ba utlwa lentswe le le kwa godimo+ le tswa legodimong le ba raya le re: “Tlhatlogelang kwano.”+ Mme ba tlhatlogela kwa legodimong ba le mo lerung, mme baba ba bone ba ba bona. 13  Ka nako eo ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe, mme nngwesomeng+ ya motse ya wa; batho ba le dikete di supa ba bolawa ke thoromo ya lefatshe, mme ba bangwe botlhe ba tshoga ba bo ba naya Modimo wa legodimo kgalalelo.+ 14  Ijoo wa bobedi+ o fetile. Bona! Ijoo wa boraro o tla ka bonako. 15  Mme moengele wa bosupa a letsa terompeta+ ya gagwe. Mme ga utlwala mantswe a a kwa godimo kwa legodimong, a re: “Bogosi jwa lefatshe bo fetogile bogosi jwa Morena+ wa rona le jwa ga Keresete+ wa gagwe, mme o tla busa e le kgosi ka bosaengkae le go ya go ile.”+ 16  Mme bagolwane ba ba masome a mabedi le bonè+ ba ba neng ba ntse fa pele ga Modimo mo ditulong tsa bone tsa bogosi ba wa ka difatlhego+ ba obamela Modimo,+ 17  ba re: “Re a go leboga,+ Jehofa Modimo, Mothatayotlhe,+ Wena yo o gone+ le yo o neng a le gone, ka gonne o tsere maatla a gago a magolo+ mme wa simolola go busa o le kgosi.+ 18  Mme ditšhaba tsa galefa, mme bogale jwa gago jwa tla, le nako e e tlhomilweng ya gore baswi ba atlholwe, le go naya batlhanka ba gago baporofeti+ maduo+ a bone le baitshepi le ba ba boifang leina la gago, ba bannye le ba bagolo,+ le go senya+ ba ba senyang lefatshe.”+ 19  Mme lefelo le le boitshepo la tempele la Modimo le le kwa legodimong+ la bulega, mme letlole+ la kgolagano ya gagwe la bonwa mo lefelong la gagwe le le boitshepo+ la tempele. Mme ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru le thoromo ya lefatshe le sefako se segolo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase