Tshenolo 12:1-17

12  Mme ga bonwa sesupo+ se segolo kwa legodimong, mosadi+ a apere letsatsi, mme ngwedi e ne e le kafa tlase ga dinao tsa gagwe, mo tlhogong ya gagwe go ne go na le serwalo sa dinaledi di le lesome le bobedi,  mme o ne a le moimana. Mme o goa a le mo ditlhabing+ le mo botlhokong jo bo ngomolang pelo jwa go belega.  Ga bonwa sesupo se sengwe gape kwa legodimong, mme, bona! kgogela e kgolo e khunou,+ e na le ditlhogo di supa le dinaka di le lesome mme mo ditlhogong tsa yone go le dirwalo tsa segosi di supa;  mme mogatla+ wa yone o goga nngwetharong ya dinaledi+ tsa legodimo, mme ya di piriganyetsa kwa tlase kwa lefatsheng.+ Mme kgogela ya nna e eme fa pele ga mosadi+ yo o neng a tloga a belega,+ gore, fa a belega, e kometse+ ngwana wa gagwe.  Mme a belega ngwana wa mosimane,+ motho wa monna, yo o tla disang ditšhaba tsotlhe ka thobane ya tshipi.+ Mme ngwana wa gagwe a phamolelwa kwa Modimong le kwa setulong sa gagwe sa bogosi.+  Mme mosadi a tshabela kwa nageng,+ kwa a nang le lefelo gone le le baakantsweng ke Modimo, gore ba tle ba mo fepele+ gone malatsi a le sekete makgolo a mabedi le masome a marataro.+  Mme ga tsoga ntwa kwa legodimong: Mikaele+ le baengele ba gagwe ba tlhabana le kgogela, le kgogela le baengele ba yone ba tlhabana  mme ya se ka ya fenya, le gone ba se ka ba tlhola ba bonelwa bonno kwa legodimong.  Jalo kgogela e kgolo+ ya piriganyediwa kwa tlase, noga ya kwa tshimologong,+ e e bidiwang Diabolo+ le Satane,+ yo o tsietsang lefatshe lotlhe+ le le nang le banni; ya piriganyediwa kwa tlase kwa lefatsheng,+ le baengele ba yone ba piriganyediwa kwa tlase le yone. 10  Mme ka utlwa lentswe le le kwa godimo kwa legodimong le re: “Jaanong go tlile poloko+ le maatla+ le bogosi tsa Modimo+ wa rona le taolo ya ga Keresete+ wa gagwe, ka gonne molatofatsi wa bakaulengwe ba rona o piriganyeditswe kwa tlase, yo o ba latofatsang bosigo le motshegare fa pele ga Modimo+ wa rona! 11  Mme ba ne ba mo fenya ka ntlha ya madi a Kwana le ka ntlha ya lefoko la go neela bosupi+ ga bone, mme ba se ka ba rata meya+ ya bone le eleng fa ba lebane le loso. 12  Ka lebaka leno itumeleng, lona magodimo le lona ba lo agileng mo go one!+ A bo go latlhega+ lefatshe le lewatle,+ ka gonne Diabolo o fologetse kwa go lona, a le bogale jo bogolo, ka a itse gore o na le lobaka lo lokhutshwane lwa nako.”+ 13  Jaanong e rile kgogela e bona gore e piriganyeditswe kwa tlase kwa lefatsheng,+ ya bogisa mosadi+ yo o neng a belega ngwana wa mosimane. 14  Mme mosadi a newa diphuka tse pedi tsa ntsu+ e kgolo, gore a fofele kwa nageng+ kwa lefelong la gagwe; koo ke gone kwa a fepiwang+ gone ka motlha le metlha le sephatlo sa motlha+ a le kgakala le sefatlhego sa noga.+ 15  Mme noga ya tšhabanya metsi+ jaaka noka e tswa mo molomong wa yone kafa morago ga mosadi, go dira gore a nwediwe ke noka.+ 16  Mme lefatshe la thusa mosadi,+ mme lefatshe la bula molomo la kometsa noka e kgogela e e tšhabantseng e tswa mo molomong wa yone. 17  Mme kgogela ya galefela mosadi+ yono, ya tswa ya ya go tlhabana ntwa le ba ba setseng ba losika lwa gagwe, ba ba bolokang ditaolo tsa Modimo e bile ba na le tiro ya go naya bosupi+ ka Jesu.

Dintlha Tse di Kwa Tlase