Tshenolo 7:1-17

7  Morago ga moo ka bona baengele ba banè+ ba eme mo dikhutlong tse nnè tsa lefatshe, ba ngangatletse diphefo tse nnè+ tsa lefatshe, gore go se ka ga foka phefo epe mo lefatsheng kgotsa mo lewatleng kgotsa mo setlhareng sepe.+  Mme ka bona moengele yo mongwe a tlhatloga kwa botlhabatsatsi,+ a na le lotshwao lwa Modimo+ yo o tshelang; mme a goela ka lentswe le le kwa godimo kwa baengeleng ba banè ba ba neilweng go gobatsa lefatshe le lewatle,  a re: “Lo se ka lwa gobatsa lefatshe kgotsa lewatle kgotsa ditlhare, go fitlha re fetsa go tshwaya+ batlhanka ba Modimo wa rona mo diphatleng.”+  Mme ka utlwa palo ya ba ba neng ba tshwailwe, dikete di le lekgolo masome a manè le bonè,+ ba tshwailwe go tswa mo lotsong longwe le longwe+ lwa bomorwa Iseraele:+  Go tswa mo lotsong lwa ga Juda,+ ba le dikete di le lesome le bobedi ba ba tshwailweng;go tswa mo lotsong lwa ga Rubene,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Gada,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;  go tswa mo lotsong lwa ga Ashera,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Nafetali,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Manase,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;  go tswa mo lotsong lwa ga Simeone,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Lefi,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Isakare,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;  go tswa mo lotsong lwa ga Sebulone,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Josefa,+ ba le dikete di le lesome le bobedi;go tswa mo lotsong lwa ga Benjamine,+ ba le dikete di le lesome le bobedi ba ba tshwailweng.+  Morago ga dilo tseno ka leba, mme, bona! boidiidi jo bogolo,+ jo go seng motho ope yo o neng a kgona go bo bala, bo tswa mo merafeng yotlhe+ le ditso le ditšhaba+ le diteme,+ ba eme fa pele ga setulo sa bogosi+ le fa pele ga Kwana, ba apere diaparo tse di telele tse ditshweu;+ mme go ne go na le dikala tsa mokolane+ mo diatleng tsa bone. 10  Ba ne ba nna ba goa ka lentswe le le kwa godimo, ba re: “Poloko re e neilwe ke Modimo+ wa rona, yo o ntseng mo setulong sa bogosi,+ le ke Kwana.”+ 11  Mme baengele+ botlhe ba ne ba eme go dikologa setulo sa bogosi le bagolwane+ le dibopiwa tse nnè tse di tshelang,+ mme ba wela ka difatlhego tsa bone fa pele ga setulo sa bogosi ba obamela Modimo,+ 12  ba re: “Amen! Pako le kgalalelo le botlhale le ditebogo le tlotlo le maatla+ le nonofo di nne tsa Modimo wa rona ka bosaengkae le go ya go ile. Amen.”+ 13  Mme mongwe wa bagolwane+ a arabela ka go nthaya a re: “Bano ba ba apereng diaparo tse di telele tse ditshweu,+ ke bomang mme ba tswa kae?” 14  Jalo gone fela foo ka mo raya ka re: “Morena wa me, ke wena yo o itseng.” Mme a nthaya a re: “Bano ke bone ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo,+ mme ba tlhatswitse diaparo tsa bone tse di telele ba bo ba di sweufatsa+ mo mading+ a Kwana. 15  Ke gone ka moo ba leng fa pele+ ga setulo sa bogosi sa Modimo; mme ba mo direla tirelo e e boitshepo+ motshegare le bosigo mo tempeleng ya gagwe; mme Yo o ntseng mo setulong sa bogosi+ o tla tsharolola mogope+ wa gagwe godimo ga bone. 16  Ga ba na go tlhola ba tshwarwa ke tlala le fa e le go tlhola ba nyorwa, le letsatsi ga le na go ba babalela le fa e le mogote ope o o fisang,+ 17  ka gonne Kwana,+ yo o mo gare ga setulo sa bogosi, o tla ba disa,+ e bile o tla ba kaela go ya kwa metsweding ya metsi+ a botshelo. Mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase