Tshenolo 1:1-20

1  Tshenolo+ ka Jesu Keresete, e Modimo a neng a e mo naya,+ gore a bontshe batlhanka+ ba gagwe dilo tse di tla akofang di diragala.+ A roma moengele+ wa gagwe mme ka ene a e neela motlhanka wa gagwe Johane+ ka ditshupo,+  yo o neng a naya bosupi ka lefoko le Modimo a le neileng+ le ka bosupi jo Jesu Keresete a bo neileng,+ le ka dilo tsotlhe tse a di boneng.  Go itumela+ yo o balelang kwa godimo+ le ba ba utlwang mafoko a boporofeti+ jono, le ba ba bolokang dilo tse di kwadilweng mo go jone;+ gonne nako e e tlhomilweng e gaufi.+  Johane, a kwalela diphuthego tse supa+ tse di mo kgaolong ya Asia: E kete lo ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso tse di tswang kwa go “Yo o gone le yo o neng a le gone le yo o tlang,”+ le kwa meyeng e supa+ e e fa pele ga setulo sa gagwe sa bogosi,  le kwa go Jesu Keresete, “Mosupi yo o Ikanyegang,”+ “Leitibolo go tswa mo baswing,”+ le “Mmusi wa dikgosi tsa lefatshe.”+ A yo o re ratang+ le yo o re golotseng mo maleong a rona ka madi a gagwe+  mme o ne a dira gore re nne bogosi,+ baperesiti+ ba Modimo wa gagwe le Rara—ee, a nne le kgalalelo le thata ka bosaengkae.+ Amen.  Bona! O tla a le mo marung,+ mme leitlho lengwe le lengwe le tla mmona,+ le ba ba mo tlhabileng;+ mme ditso tsotlhe tsa lefatshe di tla ititaya di hutsafetse ka ntlha ya gagwe.+ Ee, Amen.  “Ke nna Alefa le Omega,”+ go bua Jehofa Modimo, “Ene yo o gone le yo o neng a le gone le yo o tlang,+ Mothatayotlhe.”+  Nna Johane, mokaulengwe wa lona le motlhakanedi le lona mo pitlaganong+ le mo bogosing+ le mo boitshokong+ re patilwe ke Jesu,+ ka bo ke le mo setlhaketlhakeng se se bidiwang Patamose ka ntlha ya go bua ka Modimo le go naya bosupi ka Jesu.+ 10  Ka tlhotlheletso+ ka bo ke le+ mo letsatsing la Morena,+ mme kafa morago ga me ka utlwa lentswe le le nonofileng+ le tshwana le la terompeta, 11  le re: “Se o se bonang se kwale+ mo lokwalong lwa momeno mme o se romele kwa diphuthegong tse supa,+ kwa Efeso+ le kwa Semerena+ le kwa Peregamo+ le kwa Thiatira+ le kwa Saredisa+ le kwa Filadelefia+ le kwa Laodikia.”+ 12  Mme ka retologa gore ke bone lentswe le le neng le bua le nna, mme, ya re ke sena go retologa, ka bona ditlhomo tsa lobone tsa gouta di le supa,+ 13  mme mo gare ga ditlhomo tsa lobone ga bo go le mongwe yo o tshwanang le morwa motho,+ a apere seaparo se se fitlhang kwa dinaong, mme a tlamilwe mo sehubeng ka moitlamo wa gouta. 14  Mo godimo ga moo, tlhogo ya gagwe le moriri wa gagwe di ne di le ditshweu+ jaaka boboa jo bosweu, jaaka kapoko, le matlho a gagwe jaaka kgabo e e tukang;+ 15  mme dinao tsa gagwe di ne di tshwana le kgotlho+ e e borethe fa e tuka mo leubelong; mme lentswe+ la gagwe le ne e kete mosumo wa metsi a mantsi. 16  Mme mo seatleng sa gagwe sa moja o ne a tshotse dinaledi di le supa,+ mme mo molomong wa gagwe go ne go tswa tšhaka e e bogale, e telele e e magalemabedi,+ le sefatlhego sa gagwe se ne se tshwana le letsatsi fa le phatsima ka maatla+ a lone. 17  Mme e rile ke mmona, ka wela fa dinaong tsa gagwe jaaka yo o suleng. Mme a mpaya seatla sa gagwe sa moja a re: “O se ka wa boifa.+ Ke nna wa Ntlha+ le wa Bofelo,+ 18  le yo o tshelang;+ ke ne ka swa,+ mme, bona! ke tshela ka bosaengkae le go ya go ile,+ mme ke na le dilotlolo tsa loso+ le tsa Hadese.+ 19  Jalo kwala dilo tse o di boneng, le dilo tse di leng gone le dilo tse di tla diragalang morago ga tseno.+ 20  Mme ka sephiri se se boitshepo sa dinaledi tse supa+ tse o di boneng mo seatleng sa me sa moja, le sa ditlhomo tsa lobone tsa gouta tse supa:+ Dinaledi tse supa di kaya baengele ba diphuthego tse supa, mme ditlhomo tsa lobone tse supa di kaya diphuthego tse supa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase