Tshenolo 13:1-18

13  Mme ya ema mo moshwaweng+ wa lewatle. Mme ka bona sebatana+ sa naga se tlhatloga se tswa mo lewatleng,+ se na le dinaka di le lesome+ le ditlhogo di le supa,+ mme mo dinakeng tsa sone go na le dirwalo tsa segosi di le lesome, mme mo ditlhogong tsa sone go na le maina a tlhapatso.+  Jaanong sebatana sa naga se ke neng ka se bona se ne se tshwana le lengau,+ mme dinao tsa sone di ne di tshwana le tsa bera,+ le molomo wa sone o ne o tshwana le molomo wa tau.+ Mme kgogela+ ya naya sebatana seno maatla a yone le setulo sa yone sa bogosi le taolo e kgolo.+  Mme ka bona nngwe ya ditlhogo tsa sone jaaka e kete e tlhabilwe gore e bo e swe, mme titeo ya yone ya loso+ e ne ya fola, mme lefatshe lotlhe la sala sebatana seno sa naga morago ka kgatlhego.  Mme ba obamela kgogela ka gonne e ne ya naya sebatana sa naga taolo, ba obamela sebatana sa naga ka mafoko a a reng: “Ke mang yo o tshwanang le sebatana sa naga, mme ke mang yo o ka tlhabanang le sone?”  Mme sa newa+ molomo o o buang dilo tse dikgolo+ le ditlhapatso, sa ba sa newa taolo ya go dira dikgwedi di le masome a manè le bobedi.+  Mme sa bula molomo wa sone se tlhapatsa+ Modimo, se tlhapatsa leina la gagwe le boago jwa gagwe, le ba ba agileng kwa legodimong.+  Mme se ne sa newa+ go tlhabana ntwa le baitshepi le go ba fenya,+ mme sa newa taolo godimo ga lotso longwe le longwe le batho le teme le setšhaba.  Mme botlhe ba ba nnang mo lefatsheng ba tla se obamela; ba go seng ope wa bone yo leina la gagwe le kwadilweng mo lokwalong lwa momeno+ lwa botshelo lwa Kwana e e neng ya tlhabiwa,+ go tloga fa e sa le lefatshe le thaiwa.+  Fa mongwe a na le tsebe, a a utlwe.+ 10  Fa mongwe a laoletswe botshwarwa, o ya botshwarwa.+ Fa mongwe a ka bolaya ka tšhaka, o tshwanetse go bolawa ka tšhaka.+ Fano ke gone fa go kayang boitshoko+ le tumelo+ ya baitshepi.+ 11  Mme ka bona sebatana+ se sengwe sa naga se tlhatloga se tswa mo lefatsheng,+ mme se ne se na le dinaka tse pedi jaaka kwanyana, mme sa simolola go bua jaaka kgogela.+ 12  Mme se dirisa taolo yotlhe ya sebatana+ sa ntlha sa naga mo ponong ya sone. Mme se dira gore lefatshe le ba ba nnang mo go lone ba obamele sebatana sa ntlha sa naga, se titeo ya sone ya loso e neng ya fola.+ 13  Mme se dira ditshupo tse dikgolo,+ mo se dirang le gore molelo o fologe o tswa legodimong o tla mo lefatsheng mo ponong ya batho. 14  Mme se tsietsa ba ba nnang mo lefatsheng, ka ntlha ya ditshupo tse se neng sa di newa gore se di dire mo ponong ya sebatana sa naga, fa se ntse se bolelela ba ba nnang mo lefatsheng gore ba dire setshwantsho+ ba se direle sebatana sa naga se se neng se na le titeo ya tšhaka+ mme le fa go ntse jalo se rudile. 15  Mme se ne sa newa gore se neye setshwantsho sa sebatana sa naga mohemo, gore setshwantsho sa sebatana sa naga se ko se bue se bo se dire gore go bolawe botlhe ba ba neng ba sa obamele setshwantsho+ sa sebatana sa naga ka tsela le fa e le efe. 16  Mme se patelela batho botlhe,+ ba bannye le ba bagolo, le bahumi le bahumanegi, le bagololesegi le batlhanka, gore bano ba tshwaiwe mo seatleng sa bone sa moja kgotsa mo phatleng+ ya bone, 17  le gore go se nne le ope yo o ka kgonang go reka kgotsa go rekisa fa e se motho yo o nang le letshwao, leina+ la sebatana sa naga kgotsa palo ya leina+ la sone. 18  Fano ke gone fa botlhale bo tsenang gone: A yo o botlhale a bale palo ya sebatana sa naga, gonne ke palo ya motho;+ mme palo ya sone ke makgolo a marataro le masome a marataro le borataro.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase