Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TAMPOK NA PAKSA | MAAARI KANG MAGING MALAPÍT SA DIYOS

Malapít Ka Ba sa Diyos?

Malapít Ka Ba sa Diyos?

“Kapag malapít ka sa Diyos, ikaw ay panatag, kumpleto, at matatag. Para bang palaging inilalaan ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo.”—CHRISTOPHER, ISANG KABATAAN SA GHANA.

“Nakikita ng Diyos ang lahat ng pagdurusa mo at pinagpapakitaan ka ng pag-ibig at atensiyon nang higit kaysa sa inaasahan mo.”—HANNAH, 13 ANYOS, ALASKA, E.U.A.

“Napakasarap at napakagaan ng pakiramdam na malamang mayroon kang malapít na kaugnayan sa Diyos!”—GINA, MGA EDAD 40, TAGA-JAMAICA.

Hindi lang sina Christopher, Hannah, at Gina ang nakadarama ng ganiyan. Marami sa buong daigdig ang kumbinsido na itinuturing sila ng Diyos na mga kaibigan. Ikaw? Malapít ka rin ba sa Diyos? O gusto mong maging malapít o mas malapít pa sa kaniya? Baka naiisip mo: ‘Posible nga ba para sa isang hamak na tao na magkaroon ng malapít na kaugnayan sa Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat? Kung oo, paano?’

POSIBLENG MAGING MALAPÍT SA DIYOS

Ayon sa Bibliya, posibleng magkaroon ng malapít at personal na kaugnayan sa Diyos. Sinasabi ng Bibliya na tinawag ng Diyos ang patriyarkang Hebreo na si Abraham na “aking kaibigan.” (Isaias 41:8) Pansinin din ang paanyayang nakaulat sa Santiago 4:8: “Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.” Kaya maliwanag na posibleng maging malapít, o makipagkaibigan, sa Diyos. Pero yamang di-nakikita ang Diyos, paano ka ‘lalapit’ at magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa kaniya?

Para masagot iyan, pansinin kung paano nagiging magkaibigan ang mga tao. Karaniwan nang nagsisimula ito sa pagpapakilala ng pangalan ng isa’t isa. At habang regular silang nag-uusap at nagsasabi ng kanilang mga niloloob, lumalalim ang pagkakaibigan nila. Kapag sinisikap nilang gawin ang mga bagay para sa isa’t isa, tumitibay ang kanilang pagkakaibigan. Ganiyan din kung tungkol sa pakikipagkaibigan sa Diyos. Tingnan natin kung paano.