Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA PAKSA | MAAARI KANG MAGING MALAPÍT SA DIYOS

Nakikipag-usap Ka Ba sa Diyos?

Nakikipag-usap Ka Ba sa Diyos?

Ang matalik na magkakaibigan ay madalas na nag-uusap hangga’t maaari, kahit sa pamamagitan ng telepono, e-mail, video, o sulat. Kaya para maging malapít sa Diyos, kailangan nating regular na makipag-usap sa kaniya. Pero paano?

Puwede tayong makipag-usap kay Jehova sa panalangin. Pero hindi ito parang nakikipag-usap ka lang sa isa na kaedaran mo. Dapat nating tandaan na kapag nananalangin tayo, nakikipag-usap tayo sa ating Maylalang, ang Kataas-taasan ng uniberso. Kaya dapat tayong manalangin nang may matinding paggalang at pagpipitagan. Para dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, may mga kahilingan din na dapat nating maabot. Narito ang tatlo sa mga ito.

Una, dapat na sa Diyos na Jehova lang manalangin—hindi kay Jesus, sa isang “santo,” o sa isang imahen. (Exodo 20:4, 5) Maliwanag na sinasabi ng Bibliya: “Sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos.” (Filipos 4:6) Ikalawa, dapat iparating ang panalangin sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, si Jesu-Kristo. Sinabi mismo ni Jesus: “Walang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6) Ikatlo, dapat na kaayon ng kalooban ng Diyos ang ating mga panalangin. Sinasabi ng Bibliya: “Anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.” *1 Juan 5:14.

Ang matalik na magkakaibigan ay madalas na nag-uusap hangga’t maaari

Sabihin pa, hindi magtatagal ang malapít na kaugnayan kung isa lang ang nagsasalita. Kung paano natutuwang mag-usap ang magkakaibigan, hayaan din nating kausapin tayo ng Diyos at dapat tayong makinig sa kaniya kapag kinakausap niya tayo. Paano ba tayo kinakausap ng Diyos?

Sa ngayon, “kinakausap” tayo ng Diyos na Jehova sa pamamagitan ng kaniyang nasusulat na Salita, ang Bibliya. (2 Timoteo 3:16, 17) Bakit natin nasabi iyan? Para ilarawan: Ipagpalagay nang nakatanggap ka ng sulat mula sa isang matalik na kaibigan. Matapos mong mabasa, baka tuwang-tuwa kang ikuwento sa iba, “Sabi ng kaibigan ko . . . !” Pero hindi naman siya nagsalita, kundi sumulat. Sa katulad na paraan, sa pagbabasa ng Bibliya, hinahayaan mong kausapin ka ni Jehova. Kaya sinabi ni Gina, na binanggit sa unang artikulo, “Sa palagay ko, kung gusto kong ituring ako ng Diyos na isang kaibigan, dapat kong basahin ang ‘sulat’ niya sa atin—ang Bibliya.” Sabi pa niya, “Lalo akong napalapít sa Diyos dahil sa pagbabasa ng Bibliya araw-araw.” Hinahayaan mo bang kausapin ka ni Jehova bawat araw sa pamamagitan ng pagbabasa araw-araw ng kaniyang Salita, ang Bibliya? Matutulungan ka nito na maging mas malapít sa Diyos.

^ par. 5 Para sa higit pang impormasyon kung paano magiging malapít sa Diyos sa panalangin, tingnan ang kabanata 17 ng aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova.