Pumunta sa nilalaman

Isa Lang Bang Puwersa ang Diyos?

Ang sagot ng Bibliya

Hindi mapapantayan ang puwersang ginagamit ng Diyos sa uniberso. Ito ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglalang ng Diyos sa bilyon-bilyong bituin: “Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at masdan. Sino ang lumalang ng mga bagay na ito? Iyon ang Isa na naglalabas sa hukbo nila ayon sa bilang, na lahat sila ay tinatawag niya [ng Diyos] ayon sa pangalan. Dahil sa kasaganaan ng dinamikong lakas, palibhasa’y malakas din ang kaniyang kapangyarihan, walang isa man sa kanila ang nawawala.”—Isaias 40:25, 26.

Pero hindi lang basta makapangyarihang puwersa ang Diyos. Sinasabi ng Bibliya na may damdamin siya—umiibig siya at napopoot. (Awit 11:5; Juan 3:16) Sinasabi rin nito na ang Diyos ay naaapektuhan ng pagkilos ng tao.—Awit 78:40, 41.