GUMISING! Disyembre 2012 | Bakit Hindi Na Mapagpasensiya ang mga Tao?

Tinatalakay sa seryeng ito ang tungkol sa kawalan ng pasensiya na karaniwan sa ngayon. Ano ang dahilan nito at bakit ito nakasasamâ?

TAMPOK NA PAKSA

Bakit Hindi Na Mapagpasensiya ang mga Tao?

Naniniwala ang mga eksperto na ang mga tao ay hindi na mapagpasensiya dahil sa teknolohiya. Bakit?

TAMPOK NA PAKSA

Puwedeng Maging Problema ang Kawalan ng Pasensiya

Hindi lang problema sa pera ang resulta ng kawalan ng pasensiya. Alamin ang anim na problemang puwede nitong idulot sa iyong buhay.

TAMPOK NA PAKSA

Kung Paano Magiging Mas Mapagpasensiya

Sundin ang apat na simpleng hakbang para maiwasan ang kawalan ng pasensiya at ang mga problemang dulot nito.

ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Parusa ba ng Diyos sa mga Tao ang Likas na mga Sakuna?

Marami ang naniniwala na parusa ng Diyos sa mga tao ang likas na mga sakuna sa ngayon. Pero ano ang sinasabi ng Bibliya?

Ang Baka na May Napakakapal na Balahibo

Di-tulad ng ibang mga baka, ang highlander ay may dalawang suson ng balahibo.

Ang Diksyunaryong Ginawa sa Loob ng 90 Taon

Ang Assyrian Dictionary na may 26 na tomo ay may mahigit 9,700 pahina! Mahalaga ito para maunawaan ang tungkol sa sinaunang Mesopotamia.

TANONG NG MGA KABATAAN

Ano ang Isang Tunay na Lalaki?

Ano ang mga katangian ng isang tunay na lalaki, at paano ka magiging isang tunay na lalaki kahit hindi maganda ang pagpapalaki sa iyo?

Ang Caucasus—Isang “Bundok ng mga Wika”

Ang mga wika sa Caucasus ay naglalarawan ng makulay na kasaysayan at kultura at sari-saring etnikong grupo.

Ang Bibliya—Aklat ng Mapananaligang mga Hula—Bahagi 8

Ano ang Kaharian na idinadalangin ng marami, at ano ang maidudulot sa iyo ng pagdating nito?

“Huwag Kang Magpapakagat sa Surot!”

Alamin kung paano masusugpo at maiiwasan ang pagbabalik ng mga surot.

Pagmamasid sa Daigdig

Mga paksa: Berdeng pader na babagtas sa Aprika, kung bakit tayo humihikab, at mga gumaling sa kanser sa Estados Unidos.

Indise ng mga Paksa Para sa 2012 Gumising!

Indise ng lahat ng mga artikulong inilathala sa 2012 Gumising! na nakaayos ayon sa paksa.

Repaso Para sa Pamilya

Alamin ang tungkol kay Abraham at ang ginawa niya para maipadamang tinatanggap niya ang kaniyang mga bisita, Samson, at sa mga Saksi ni Jehova sa Mexico.