Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Repaso Para sa Pamilya

Repaso Para sa Pamilya

ANO ANG MATUTUTUHAN NATIN KAY . . . Abraham?

SA PALAGAY MO, MAHALAGA BANG MAGPAKITA NG KABAITAN SA IBA?

• Kulayan ang mga larawan. • Basahin ang mga talata sa Bibliya, at ipaliwanag ang mga iyon habang isinusulat mo ang sinasabi ng mga karakter. • Hanapin sa larawan ang (1) butiki at (2) kutsilyo.

Anong mga kabaitan ang ipinakita ni Abraham para ipadama sa iba na sila’y tinatanggap?

CLUE: Genesis 18:2, 4-5.

Ano ang maaari mong gawin para magpakita ng kabaitan sa iba?

CLUE: Roma 12:13.

Ano ang natutuhan mo sa kuwentong ito sa Genesis?

Ano sa palagay mo?

Kanino tayo lalo nang dapat magpakita ng kabaitan?

CLUE: Galacia 6:10.

 Ipunin at Pag-aralan

BIBLE CARD 24 SAMSON

MGA TANONG

  1. A. Ang kaniyang ama ay si ․․․․․.
  2. B. Ano ang ginawa ni Samson sa lunsod ng Gaza na nagpapakitang napakalakas niya?
  3. C. Sino ang nagtaksil kay Samson?

MAIKLING IMPORMASYON

Isang mahusay na hukom na naging tagapagtanggol ng Israel sa loob ng 20 taon. (Hukom 15:20) Ginamit ni Jehova si Samson para ‘manguna sa pagliligtas sa Israel mula sa kamay ng mga Filisteo.’ (Hukom 13:5) Nagkaroon siya ng pambihirang lakas dahil sa espiritu ng Diyos. Pero higit sa lahat, matibay ang pananampalataya ni Samson kay Jehova.​—Hebreo 11:32-34.

MGA SAGOT

  1. A. Manoa.​—Hukom 13:8, 24.
  2. B. Binuhat niya ang pintuang-daan ng lunsod, ang mga posteng panggilid nito, at ang halang nito hanggang sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron.​—Hukom 16:2, 3.
  3. C. Delaila.​—Hukom 16:4, 5.

Mga Tao at mga Lugar

  Kami sina Lesly, 10 taon, Cathleen, 8 taon, at Alondra, 7 taon. Nakatira kami sa Mexico. Mga ilang Saksi ni Jehova ang nakatira sa Mexico? Ito ba ay 295,400, 455,000, o 724,700?

  Bilugan ang marka kung saan kami nakatira. Markahan ang lugar kung saan ka nakatira, at tingnan kung gaano ka kalayo sa Mexico.

A

B

C

D

Mga Bata, Hanapin ang Larawan

Saang mga pahina makikita ang mga larawang ito? Masasabi mo ba kung ano ang nangyayari sa bawat larawan?

 MGA SAGOT

  1.   Ang butiki ay nasa eksena 5.
  2.   Ang kutsilyo ay nasa eksena 2.
  3.   724,700.
  4.   A.