Oseas 9:1-17

9  “Huwag kang magsaya, O Israel.+ Huwag kang magalak na gaya ng mga bayan.+ Sapagkat sa pamamagitan ng pakikiapid ay umalis ka sa piling ng iyong Diyos.+ Inibig mo ang mga kaloob na upa sa lahat ng mga giikan ng butil.+  Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi nagpapakain sa kanila,+ at ang matamis na alak man ay hindi nakasisiya sa kaniya.+  Hindi sila mananatili sa pagtahan sa lupain ni Jehova,+ at ang Efraim ay babalik sa Ehipto,+ at sa Asirya ay kakain sila ng bagay na marumi.+  Hindi na nila ipagbubuhos ng alak si Jehova.+ At ang kanilang mga hain ay hindi magiging kasiya-siya sa kaniya;+ ang mga iyon ay gaya ng tinapay sa mga panahon ng pagdadalamhati+ sa kanila; ang lahat ng kakain nito ay magpaparungis ng kanilang sarili. Sapagkat ang kanilang tinapay ay para sa kanilang sariling kaluluwa; hindi iyon papasok sa bahay ni Jehova.+  Ano ang gagawin ninyo sa araw ng kapisanan at sa araw ng kapistahan ni Jehova?+  Sapagkat, narito! yayaon sila dahil sa pananamsam.+ Titipunin sila ng Ehipto;+ ang Memfis+ naman ang maglilibing sa kanila. Kung tungkol sa kanilang mga kanais-nais na bagay na pilak, aariin ng mga kulitis ang mga iyon;+ ang matitinik na palumpong ay mapapasakanilang mga tolda.+  “Ang mga araw ng pagtutuon ng pansin ay darating;+ ang mga araw ng kaukulang bayad ay darating.+ Malalaman ito niyaong mga nagmula sa Israel.+ Ang propeta ay magiging mangmang,+ ang lalaking may kinasihang kapahayagan ay mababaliw dahil sa dami ng iyong kamalian,+ at maging ang matinding poot ay laganap.”  Ang bantay+ ng Efraim ay kasama noon ng aking Diyos.+ Kung tungkol sa propeta,+ may bitag ng isang manghuhuli ng ibon sa lahat ng kaniyang daan;+ may matinding poot sa bahay ng kaniyang Diyos.  Nagpakalulong sila sa panggigiba,+ gaya noong mga araw ng Gibeah.+ Aalalahanin niya ang kanilang kamalian;+ pagtutuunan niya ng pansin ang kanilang mga kasalanan. 10  “Nasumpungan ko ang Israel na gaya ng mga ubas sa ilang.+ Nakita ko ang inyong mga ninuno na gaya ng unang igos sa puno ng igos sa pasimula nito.+ Sila ay pumaroon kay Baal ng Peor,+ at inialay nila ang kanilang sarili sa kahiya-hiyang bagay,+ at sila ay naging kasuklam-suklam na gaya ng bagay na kanilang iniibig.+ 11  Kung tungkol sa Efraim, ang kanilang kaluwalhatian ay lumilipad na parang isang lumilipad na nilalang,+ anupat walang panganganak, at walang tiyan na nagdadalang-tao at walang paglilihi.+ 12  Sapagkat palakihin man nila ang kanilang mga anak, uulilahin ko rin sila sa mga anak anupat mawawalan ng tao;+ sapagkat—sa aba rin nila kapag tinalikuran ko sila!+ 13  Ang Efraim, na nakita kong gaya ng Tiro na nakatanim sa isang pastulan,+ maging ang Efraim ay nakatalagang maglabas ng kaniyang mga anak sa isang pumapatay.”+ 14  Ibigay mo sa kanila, O Jehova, kung ano ang dapat mong ibigay.+ Bigyan mo sila ng bahay-bata na nalalaglagan+ at mga susong nangunguluntoy. 15  “Ang lahat ng kanilang kasamaan ay nasa Gilgal,+ sapagkat doon ako napilitang mapoot sa kanila.+ Dahil sa kaimbihan ng kanilang mga pakikitungo ay palalayasin ko sila mula sa aking sariling bahay.+ Hindi ko na sila iibigin.+ Ang lahat ng kanilang mga prinsipe ay gumagawi nang may pagkasutil.+ 16  Ang Efraim ay ibabagsak.+ Ang kanila mismong ugat ay matutuyo.+ Wala silang bungang iluluwal.+ Gayundin, sakaling manganak sila, papatayin ko nga ang mga kanais-nais na bagay ng kanilang tiyan.”+ 17  Itatakwil sila ng aking Diyos,+ sapagkat hindi sila nakinig sa kaniya,+ at sila ay magiging mga takas sa gitna ng mga bansa.+

Talababa