Oseas 7:1-16

7  “Nang panahong pagagalingin ko sana ang Israel,+ ang kamalian ng Efraim ay nalantad din,+ at ang masasamang bagay ng Samaria;+ sapagkat nagsasagawa sila ng kabulaanan,+ at ang magnanakaw ay pumapasok; ang pangkat ng mandarambong ay dumadaluhong sa labas.+  At hindi nila sinasabi sa kanilang sariling puso+ na ang lahat ng kanilang kasamaan ay aalalahanin ko.+ Ngayon ay pinalilibutan sila ng kanilang mga pakikitungo.+ Sa harap ng aking mukha ay nakarating ang mga iyon.+  Sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinasasaya nila ang hari, at, sa pamamagitan ng kanilang mga panlilinlang, ang mga prinsipe.+  Silang lahat ay mga mangangalunya,+ gaya ng hurno na pinagniningas ng magtitinapay, na tumitigil sa pagsusulong ng apoy pagkatapos na masahin ang masa hanggang sa mapaasim ito.  Sa araw ng ating hari ay pinagkasakit ng mga prinsipe ang kanilang sarili+—may pagngangalit dahil sa alak.+ Iniunat niya ang kaniyang kamay kasama ng mga mang-aalipusta.  Sapagkat inilapit nila sa waring isang hurno ang kanilang puso;+ nagniningas iyon sa loob nila.+ Sa buong gabi ay natutulog ang kanilang magtitinapay; sa kinaumagahan ay nagniningas ang hurno na waring may nagliliyab na apoy.+  Sila ay nag-iinit, silang lahat, na parang hurno, at nilalamon nga nila ang kanilang mga hukom. Ang kanilang mga hari ay nabuwal na lahat;+ walang sinuman sa kanila ang tumatawag sa akin.+  “Kung tungkol sa Efraim, sa mga bayan siya mismo nakikisama.+ Ang Efraim ay naging tinapay na bilog na hindi ibinaligtad.+  Inubos ng mga taga-ibang bayan ang kaniyang kalakasan,+ at hindi niya ito nalalaman.+ Gayundin, ang mga uban ay pumuti na sa kaniya, ngunit hindi niya ito nalalaman. 10  At ang pagmamapuri ng Israel ay nagpatotoo laban sa kaniyang mukha,+ at hindi sila nanumbalik kay Jehova na kanilang Diyos,+ ni hinanap man nila siya dahil sa lahat ng ito.+ 11  At ang Efraim ay gaya ng mangmang na kalapati+ na walang puso.+ Sa Ehipto ay tumawag sila;+ sa Asirya ay pumaroon sila.+ 12  “Alinmang daan ang paroonan nila, ilulukob ko sa kanila ang aking lambat.+ Ibababa ko silang gaya ng mga lumilipad na nilalang sa langit.+ Didisiplinahin ko sila kasuwato ng ulat sa kanilang kapulungan.+ 13  Sa aba nila,+ sapagkat tumakas sila mula sa akin!+ Pananamsam sa kanila, sapagkat sumalansang sila laban sa akin! At tinubos ko sila,+ ngunit sila ay nagsalita ng mga kasinungalingan laban nga sa akin.+ 14  At hindi sila humingi sa akin ng saklolo mula sa kanilang puso,+ bagaman patuloy silang nagpapalahaw sa kanilang mga higaan. Dahil sa kanilang butil at matamis na alak ay patuloy silang naglilimayon;+ palagi silang lumalaban sa akin.+ 15  At ako, sa ganang akin, ay naglapat ng disiplina;+ pinalakas ko ang kanilang mga bisig,+ ngunit laban sa akin ay patuloy silang nagpapakana ng masama.+ 16  At bumalik sila, hindi sa anumang mas mataas;+ sila ay naging gaya ng isang maluwag na busog.+ Sa pamamagitan ng tabak ay mabubuwal ang kanilang mga prinsipe dahil sa pagtuligsa ng kanilang dila.+ Ito ang magiging kaalipustaan nila sa lupain ng Ehipto.”+

Talababa