Oseas 11:1-12

11  “Noong bata pa ang Israel ay inibig ko siya,+ at mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.+  “Tinawag nila sila.+ Sa gayunding paraan ay umalis sila mula sa harap nila.+ Sa mga imahen ni Baal ay naghain sila,+ at sa mga nililok na imahen ay nagsimula silang gumawa ng haing usok.+  Ngunit ako naman, tinuruan kong lumakad+ ang Efraim, na binubuhat sila sa aking mga bisig;+ at hindi nila kinilala na pinagaling ko sila.+  Sa pamamagitan ng mga lubid ng makalupang tao ay patuloy ko silang hinila, sa pamamagitan ng mga panali ng pag-ibig,+ anupat sa kanila ay naging gaya ako niyaong mga nag-aalis ng pamatok sa kanilang mga panga,+ at banayad akong nagdala ng pagkain sa bawat isa.+  Hindi siya babalik sa lupain ng Ehipto, ngunit Asirya ang magiging kaniyang hari,+ sapagkat tumanggi silang manumbalik.+  At isang tabak ang tiyak na magpapainug-inog sa kaniyang mga lunsod+ at tatapos sa kaniyang mga halang at manlalamon+ dahil sa kanilang mga payo.+  At ang aking bayan ay nakahilig sa kawalang-katapatan sa akin.+ At paitaas ang tawag nila rito; walang sinumang tumitindig.  “Paano kita mapababayaan, O Efraim?+ Paano kita maibibigay, O Israel?+ Paano kita magagawang gaya ng Adma?+ Paano kita mailalagay na tulad ng Zeboiim?+ Ang aking puso ay nabago sa loob ko;+ kasabay nito ay nag-init ang aking habag.  Hindi ko ilalabas ang aking nag-aapoy na galit.+ Hindi ko na muling wawasakin ang Efraim,+ sapagkat ako ay Diyos+ at hindi tao, ang Banal sa gitna mo;+ at hindi ako darating na nababagabag. 10  Lalakad silang kasunod ni Jehova.+ Uungal siyang gaya ng leon;+ sapagkat siya mismo ay uungal,+ at ang mga anak ay nanginginig na darating mula sa kanluran.+ 11  Gaya ng isang ibon ay nanginginig silang darating mula sa Ehipto,+ at gaya ng isang kalapati mula sa lupain ng Asirya;+ at tiyak na patatahanin ko sila sa kanilang mga bahay,” ang sabi ni Jehova.+ 12  “Pinalibutan ako ng Efraim ng pagsisinungaling,+ at ng panlilinlang naman ng sambahayan ng Israel. Ngunit ang Juda ay lumilibot pang kasama ng Diyos,+ at sa Kabanal-banalan ay mapagkakatiwalaan siya.”

Talababa