“Kutoa Ushahidi Kamili” Kuhusu Ufalme wa Mungu

Kitabu hiki kinazungumzia jinsi kutaniko la Kikristo la karne ya kwanza lilivyoanzishwa na namna jambo hilo linavyotuhusu leo.

Ramani

Ramani inayoonyesha eneo ambalo leo mara nyingi huitwa Nchi Takatifu na safari za Paulo za umishonari.

Barua Kutoka kwa Baraza Linaloongoza

Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atatusaidia tunapoendelea “kutoa ushahidi kamili” kuhusu Ufalme wa Mungu?

SURA YA 1

“Nendeni Mkafanye Wanafunzi”

Yesu alitabiri kwamba ujumbe wa Ufalme ungehubiriwa kwa watu wa mataifa yote. Kazi hiyo inatimizwaje?

SURA YA 2

“Mtakuwa Mashahidi Wangu”

Yesu aliwatayarishaje mitume wake kwa ajili kuongoza kazi ya kuhubiri?

SURA YA 3

“Wakajazwa Roho Takatifu”

Roho takatifu ya Mungu ilitimiza sehemu gani katika kuanzishwa kwa kutaniko la Kikristo?

SURA YA 4

“Watu Wasio na Elimu na wa Kawaida Tu”

Mitume watenda kwa ujasiri, Yehova awabariki.

SURA YA 5

“Lazima Tumtii Mungu Kuwa Mtawala”

Msimamo wa mitume unawawekea kielelezo Wakristo wote wa kweli.

SURA YA 6

Stefano—“Amejaa Kibali cha Mungu na Nguvu”

Tunaweza kujifunza nini kutokana na ujasiri wa Stefano alipokuwa akitoa ushahidi mbele ya mahakama kuu ya Wayahudi?

SURA YA 7

Kutangaza “Habari Njema Kumhusu Yesu”

Filipo anatuwekea mfano mzuri akiwa mweneza-injili.

SURA YA 8

Kutaniko “Likaingia Katika Kipindi cha Amani”

Sauli, aliyekuwa mtesaji mkatili awa mhubiri mwenye bidii.

SURA YA 9

“Mungu Hana Ubaguzi”

Watu wa mataifa ambao hawajatahiriwa wanahubiriwa.

SURA YA 10

“Neno la Yehova Likazidi Kukua”

Petro anaokolewa, na mateso yanashindwa kuzuia kuenea kwa habari njema.

SURA YA 11

“Kujawa na Shangwe na Roho Takatifu”

Paulo anatuwekea mfano mzuri wa kushughulika na watu wakali na wenye upinzani.

SURA YA 12

“Wakizungumza kwa Ujasiri kwa Mamlaka ya Yehova”

Paulo na Barnaba wanaonyesha unyenyekevu, uvumilivu, na wanabadilika kulingana na hali.

SURA YA 13

“Baada ya . . . Kutoelewana”

Suala la tohara lapelekwa kwenye baraza linaloongoza.

SURA YA 14

“Tumefikia Kauli Moja”

Jifunze jinsi baraza linaloongoza lilivyofikia uamuzi kuhusu suala la tohara na jinsi uamuzi huo ulivyoimarisha umoja katika makutaniko.

SURA YA 15

“Kuyaimarisha Makutaniko”

Waangalizi wa mzunguko wanayasaidia makutaniko yawe imara katika imani.

SURA YA 16

“Vuka Uingie Makedonia”

Baraka za kukubali mgawo na kukabiliana na mateso kwa shangwe.

SURA YA 17

“Akajadiliana Nao Akitumia Maandiko”

Paulo anatoa ushahidi kamili kwa Wayahudi jijini Thesalonike na Beroya.

SURA YA 18

“Wamtafute Mungu, . . . na kwa Kweli Wampate”

Paulo alipata nafasi gani za kuhubiri alipoweka msingi mzuri wa mazungumzo kwa wasikilizaji wake?

SURA YA 19

“Endelea Kusema na Usinyamaze”

Tunaweza kujifunza mambo gani kutokana na huduma ya Paulo jijini Korintho ambayo yanaweza kutusaidia kutoa ushahidi kamili kuhusu Ufalme wa Mungu?

SURA YA 20

Neno la Yehova ‘Lilikua na Kusitawi’ Licha ya Upinzani

Jifunze jinsi Apolo na Paulo walivyochangia kuenea kwa habari njema.

SURA YA 21

“Mimi Sina Hatia ya Damu ya Mtu Yeyote”

Paulo ana bidii katika huduma na anawapa shauri wazee.

SURA YA 22

“Mapenzi ya Yehova na Yatendeke”

Akiwa ameazimia kufanya mapenzi ya Mungu, Paulo anaenda Yerusalemu.

SURA YA 23

“Nisikilizeni Ninapojitetea”

Paulo anaitetea kweli mbele ya umati wenye vurugu na mbele ya Sanhedrini.

SURA YA 24

“Jipe Moyo!”

Paulo anusurika kifo na anajitetea mbele ya Gavana Feliksi.

SURA YA 25

“Ninakata Rufaa kwa Kaisari!”

Paulo aweka kielelezo katika kuitetea habari njema.

SURA YA 26

“Hakuna Hata Mmoja Wenu Atakayepotea”

Paulo avunjikiwa meli, aonyesha imani kubwa na upendo kwa watu.

SURA YA 27

“Kutoa Ushahidi Kamili”

Paulo afungwa Roma, aendelea kuhubiri.

SURA YA 28

“Mpaka Sehemu ya Mbali Zaidi ya Dunia”

Mashahidi wa Yehova wanaendeleza kazi iliyoanzishwa na wafuasi wa Yesu Kristo katika karne ya kwanza.

Fahirisi ya Picha

Orodha ya picha kuu katika kitabu hiki.