AMKENI! Oktoba 2007

HABARI KUU

Jinsi ya Kuwalinda Watoto Wako

Wazazi, jifunzeni mbinu zinazotumiwa na washawishi wanaowatendea watoto vibaya kingono. Kujua mbinu hizo kunaweza kukusaidia kuwalinda watoto wako.

HABARI KUU

Ilinde Familia Yako

Kila mtu katika kila familia anapaswa kujifunza na kuthamini kanuni fulani zinazopaswa kuzuia mwenendo wa kuwatendea wengine vibaya. Mwongozo unaofaa unatoka katika Neno la Mungu, Biblia.