Gå direkt till innehållet

Vad är Guds rike?

Vad är Guds rike?

Bibelns svar

 Guds rike är en regering som Gud, Jehova, har upprättat. I Bibeln kallas Guds rike också ”himlarnas kungarike” eller ”himmelriket”, eftersom regeringen finns i himlen. (Markus 1:14, 15; Matteus 4:17, Bibel 2000) På många sätt liknar Guds rike en vanlig regering, men Guds rike är ändå överlägset på alla tänkbara sätt.

  •   Ledarna. Gud har utsett Jesus Kristus till kung i riket och har gett honom mer makt än vad någon regent på jorden skulle kunna ha. (Matteus 28:18) Jesus använder bara sin kraft för att göra goda saker, och han har redan visat att han är en pålitlig och medkännande ledare. (Matteus 4:23; Markus 1:40, 41; 6:31–34; Lukas 7:11–17) Under Guds ledning har Jesus valt ut personer från alla nationer som ska ”härska som kungar över jorden” tillsammans med honom i himlen. (Uppenbarelseboken 5:9, 10)

  •   Mandatperiod. Regeringar på jorden kommer och går, men Guds rike ska aldrig fördärvas. (Daniel 2:44)

  •   Invånarna. Alla som gör det som Gud förväntar av dem får vara en invånare i Guds rike. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. (Apostlagärningarna 10:34, 35)

  •   Lagar. Lagarna i Guds rike förbjuder inte bara ett orätt uppförande. De höjer också moralen hos invånarna. Bibeln säger till exempel: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet. Det andra, som är likt det, är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matteus 22:37–39) Kärlek till Gud och människor får invånarna i Guds rike att sätta andras intressen före sina egna.

  •   Utbildning. Guds rike har höga normer för invånarna, men de får undervisning om hur de ska kunna leva upp till de här normerna. (Jesaja 48:17, 18)

  •   Regeringsprogram. Guds rike gör inte härskarna rika på bekostnad av folket. I stället kommer Guds rike att användas för att genomföra Guds vilja. I Guds vilja ingår att de som älskar Gud ska få leva för evigt i ett paradis på jorden. (Jesaja 35:1, 5, 6; Matteus 6:10; Uppenbarelseboken 21:1–4)