Gå direkt till innehållet

Är Guds rike något inom oss?

Är Guds rike något inom oss?

Bibelns svar

 Nej, Guds rike är inte ett tillstånd i hjärtat hos de kristna. a Bibeln kallar Guds rike för ”himmelriket” och visar att det finns i himlen. (Matteus 4:17, Bibel 2000) Bibeln visar att Guds rike är en verklig regering som styr från himlen. Hur kan man veta det?

 Bibeln lär inte att Guds rike är något i hjärtat som styr oss. Däremot visar den att ”ordet om kungariket” och ”dessa goda nyheter om kungariket” både kan och bör påverka våra hjärtan. (Matteus 13:19; 24:14)

Vad menade Jesus när han sa: ”Guds rike är inom er”?

 Det är lätt att missförstå var Guds rike finns när man läser Lukas 17:21 i vissa översättningar. I Bibel 2000 står det: ”Guds rike är inom er.” För att förstå det här uttalandet är det viktigt att ta hänsyn till sammanhanget.

Guds rike fanns inte i fariséernas onda hjärtan.

 Jesus riktade sig till fariséerna, en grupp religiösa ledare som motarbetade honom och som sedan blev delaktiga i hans avrättning. (Matteus 12:14; Lukas 17:20) Är det logiskt att tro att han menade att Guds rike fanns i deras onda hjärtan? Vid ett annat tillfälle sa Jesus direkt till dem: ”Inuti är ni fulla av hyckleri och laglöshet.” (Matteus 23:27, 28)

 Man kan få klarhet i Lukas 17:21 genom att jämföra flera översättningar. I Svenska Folkbibeln står det: ”Guds rike är mitt ibland er.” Och i Nya världens översättning uttrycks det: ”Guds kungarike är i er mitt.” Guds rike var ”mitt ibland” fariséerna eftersom kungen i det riket, Jesus Kristus, var mitt framför dem. (Lukas 1:32, 33)

a Många samfund lär att Guds rike är något inom oss, något som finns i hjärtat och styr vårt liv. I Nationalencyklopedin står det under uppslagsordet ”Guds rike”: ”Många har sett Guds rike som en andlig storhet, Guds härskande i fromma människohjärtan.” Ett annat exempel finns i boken Jesus från Nasaret, där påve Benedictus XVI säger att ”Guds rike kommer genom det lyssnande hjärtat”.