Gå direkt till innehållet

Var Jesus bara en god människa?

Var Jesus bara en god människa?

Bibelns svar

 Jesus var mer än bara en god människa. Han är den mest inflytelserika människan i historien. Lägg märke till vad de här kända historikerna och författarna har sagt om honom:

 ”Jesus från Nasaret ... är utan tvivel den mest framträdande gestalten i historien.” – H. G. Wells, engelsk historiker.

 ”Det finns ingen i historien som har påverkat fler människor än Jesus, och hans inflytande fortsätter att växa.” – Kenneth Scott Latourette, amerikansk historiker och författare.

 Bibeln förklarar varför Jesus har haft ett större inflytande än någon annan god människa som någonsin levt. När Jesus frågade sina närmaste efterföljare vem de trodde att han var, svarade en av dem helt korrekt: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” (Matteus 16:16)