Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

ÉLING! No. 2 2019 | Genep Hal nu Perlu Diajarkeun ka Budak

Genep Hal nu Perlu Diajarkeun ka Budak

Sadérék hayang budak jadi jalma nu siga kumaha lamun geus gedé?

  • Bisa ngadalikeun diri

  • Rendah haté

  • Teu gampang nyerah

  • Boga rasa tanggung jawab

  • Koloteun

  • Jujur

Budak Sadérék teu ujug-ujug boga sipat-sipat ieu. Manéhna butuh bingbingan Sadérék.

Majalah ieu bakal ngabahas genep hal penting nu bisa diajarkeun ka budak sangkan manéhna siap jadi jalma déwasa anu hadé.

 

Mangpaatna Kadali Diri

Ku naon ngadalikeun diri téh penting jeung kumaha cara ngajarkeunana?

Carana Jadi Rendah Haté

Ngajar budak rendah haté téh alus keur ayeuna jeung engkéna.

Carana Supaya Teu Gampang Nyerah

Budak nu diajar teu gampang nyerah leuwih bisa nyanghareupan masalah hirup engkéna.

Carana Boga Rasa Tanggung Jawab

Ti iraha budak kudu dilatih boga tanggung jawab, pas keur leutik kénéh atawa mun geus gedé?

Mangpaatna Bingbingan ti Jalma Déwasa

Budak butuh bingbingan nu bisa diandelkeun, tapi ti saha?

Pentingna Boga Prinsip Hirup

Lamun urang ngajarkeun prinsip hirup nu alus ka budak, manéhna bakal suksés dina mangsa kahareup.

Bantuan Séjénna keur Indung Bapa

Kolot ogé butuh bingbingan nu bisa diandelkeun dina kahirupan. Tingali informasina dina jw.org.