Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Bantuan Séjénna keur Indung Bapa

Bantuan Séjénna keur Indung Bapa

Sadérék bisa jadi merhatikeun naséhat dina majalah ieu téh tina Kitab Suci. Kitab Suci nyadiakeun naséhat nu panghadéna keur unggal anggota kulawarga sangkan hirupna leuwih bagja. Prinsip-prinsipna bisa ngabantu urang jadi bijaksana jeung boga pamahaman.​—Siloka 1:1-4.

KITAB SUCI OGÉ NGAJAWAB PANANYA-PANANYA PENTING NGEUNAAN KAHIRUPAN, SAPERTI:

  •  Naon tujuan hirup urang?

  • Naha Allah nu nyababkeun urang sangsara?

  • Kumaha kaayaan jalma nu geus maot?

Mangga pariksa jawaban Kitab Suci pikeun pananya-pananya éta jeung pananya séjénna. Mangga tongton vidéo Ku Naon Perlu Diajar Kitab Suci? Buka www.jw.org.