Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

 PALAJARAN 5

Mangpaatna Bingbingan ti Jalma Déwasa

Mangpaatna Bingbingan ti Jalma Déwasa

SAHA NU BISA NGABINGBING BUDAK?

Budak butuh bingbingan jeung naséhat ti jalma déwasa. Nu paling bisa nyadiakeun hal-hal éta téh nya Sadérék salaku kolot. Éta mémang tugas Sadérék. Sanajan kitu, jalma déwasa séjénna gé bisa ngabantu.

KU NAON PENTING?

Di loba nagri, budak jarang ngobrol jeung jalma déwasa. Pék perhatikeun:

  • Sapopoé, budak téh aya di sakola, muridna jauh leuwih loba ti batan guru jeung jalma déwasa séjénna.

  • Balik sakola, sababaraha budak nepi ka imah téh euweuh sasaha lantaran kolotna garawé.

  • Hiji panalungtikan di Amerika Serikat nyebutkeun yén budak nu umurna antara 8 jeung 12 taun ngagunakeun rata-rata genep jam sapoé keur hiburan nu aya dina alat éléktronik. *

Buku Hold On to Your Kids ngajelaskeun, ”Budak ngora meunang pituduh, tuladan, jeung bingbingan téh lain ti indungna, bapana, guruna, atawa jalma déwasa séjénna, tapi kalah ka ti . . . babaturanana.”

KUMAHA CARANA NYADIAKEUN BINGBINGAN?

Sadiakeun waktu jang budak.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Budak teh papatahan kumaha kuduna hirup, sangkan ingeteun saumur-umur.”​—Siloka 22:6.

Sacara alami, budak hayang dibingbing ku kolotna. Para ahli nyebutkeun yén budak nu kakara rumaja leuwih resep ngadéngékeun naséhat kolotna ti batan babaturanana. Dr. Laurence Steinberg nulis dina buku You and Your Adolescent, ”Sikep jeung kabiasaan budak ti rumaja nepi ka déwasa masih kapangaruhan pisan ku kolotna.” Manéhna ogé nambahkeun, ”Budak rumaja ngahargaan pandangan Sadérék jeung ngadéngékeun omongan Sadérék, sanajan éta teu diungkabkeun atawa maranéhna teu satuju kana sababaraha hal.”

Lantaran budak hayang dibingbing ku Sadérék, Sadérék kudu sabisa-bisa méré bingbingan. Sing sering ngobrol jeung budak ngeunaan pandangan, prinsip, jeung pangalaman Sadérék.

 Pénta bantuan batur.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Pek nyampur jeung nu pinter, tangtu pinter.”​—Siloka 13:20.

Naha aya jalma déwasa nu bisa jadi tuladan keur budak rumaja Sadérék? Sadérék bisa ngatur sangkan budak gaul jeung manéhna. Tangtu, ieu lain hartina tanggung jawab Sadérék salaku kolot dipasrahkeun ka manéhna. Tapi, jalma déwasa nu bisa dipercaya jeung moal nyilakakeun budak bisa ngabantu Sadérék dina méré bingbingan. Dina Alkitab, Timoteus sanajan geus déwasa gé narima loba mangpaat lantaran ngalalayanan bareng jeung Rasul Paulus. Paulus ogé sarua meunang mangpaat lantaran babaturan jeung Timoteus.​—Pilipi 2:20, 22.

Kiwari, loba kulawarga jarang panggih jeung aki ninina, emangna, bibina, jeung baraya séjénna lantaran jararauh, malahan aya nu cicingna di luar nagri. Lamun ieu kaalaman ku Sadérék, upayakeun sangkan budak bisa diajar ti jalma-jalma déwasa nu boga sipat-sipat alus nu bisa diconto ku budak Sadérék.

^ par. 9 Panalungtikan éta gé nyebutkeun yén rumaja ngagunakeun ampir salapan jam sapoé keur hiburan nu aya dina alat éléktronik. Angka-angka ieu can kaasup waktu nu dipaké keur Internétan di sakola atawa waktu keur nyieun PR.