Topik Séjénna

Dina bagian ieu aya loba topik jeung artikel nu pernah muncul dina kaca hareup jw.org. Eusina bisa ngayakinkeun urang yén naséhat Kitab Suci téh aya mangpaatna.

Rusia Ngagempur Ukraina

Tingali naon pangaruh tina kajadian ieu.

Kumaha Kitab Suci Bisa Ngabantu Urang Tabah Waktu Nyanghareupan Cuaca Ékstrim?

Kitab Suci méré naséhat nu bisa ngabantu urang saacan, salila, jeung sanggeus musibat alam.

Ulah Katipu ku Informasi nu Salah

Berita nu nyasabkeun, laporan nu teu bener, jeung téori konspirasi téh aya di mana-mana jeung bisa ngabahayakeun urang.

Waktu Ditinggal Maot ku Jalma nu Dipikanyaah

Mangga baca sababaraha saran nu bisa ngalilipur anjeun nu keur sungkawa.

Naha Patokan Alkitab Masih Cocog keur Jaman Ayeuna?

Perhatikeun dua hal nu nunjukkeun yén patokan moral ti Allah téh penting pisan.

Tujuh Cara Nyadiakeun Dahareun nu Séhat Jeung Bersih

Kahirupan téh kurnia ti Gusti, mun urang ngajaga kaséhatan urang jeung kulawarga hartina urang ngahargaan éta kurnia. Kumaha cara ngahargaanana?

Cara Nyanghareupan Parasaan Capé ku Sabab Pandémi

Mun parasaan ieu diantep, lila-lila urang moal nuturkeun protokol kaséhatan deui.

Carana Nyanghareupan Masalah Kaséhatan nu Sérius

Naon saran dina Kitab Suci nu bisa mantuan Sadérék waktu nyanghareupan masalah kaséhatan nu sérius?

Kumaha Carana Ngirit Lamun Panghasilan Jadi Saeutik?

Waktu aya masalah ékonomi, urang bisa jadi strés. Kitab Suci méré saran alus nu bisa ngabantu urang nyanghareupan masalah ékonomi.

Kumaha Carana Supaya Anjeun teu Kacanduan Alkohol?

Lima saran alus pikeun ngatur kabiasaan nginum anjeun, saran ieu bakal ngabantu malahan waktu anjeun keur ngarasa hésé eureun.

Ngarah Teu Bosen Waktu Diisolasi

Najan keur diisolasi, sabenerna urang bisa boga harepan, bagja, jeung ngarasa puas.

Bukti Sajarah Nunjukkeun Lokasi ti Hiji Kaom Bangsa Israil

Ostraka Samaria neguhkeun rincian sajarah nu dicatet dina Alkitab.

Saperti Kumaha Cap di Jaman Baheula téh?

Ku naon cap di jaman baheula téh penting pisan, sarta kumaha para raja jeung pamingpin ngagunakeunana?

Naha Catetan Alkitab ngeunaan Pangbuangan Urang Yahudi di Babul téh Akurat?

Naha sumber-sumber nu aya cocog jeung ramalan Allah ngeunaan kahirupan urang Yahudi di pangbuangan di Babul?

Ukiran Mesir Kuno Neguhkeun Catetan Alkitab

Tingali yén ukiran Mesir kuno ngabuktikeun yén catetan Alkitab téh bener jeung jujur.

Hukum-Hukum ti Allah Ngeunaan Kabersihan téh Unggul

Bangsa Israil kuno meunang mangpaat lantaran ngajalankeun Hukum Allah ngeunaan ngajaga kabersihan.

Bukti Arkéologi Nunjukkeun yén Raja Daud Bener-Bener Aya

Para kritikus nganggap yén Raja Daud ti Israil téh saukur dongéng jieunan manusa. Bukti naon nu geus kapanggih ku para arkéolog?

Rencana Maca Alkitab

Mun anjeun kakara rék nyobaan maca Alkitab, hayang maca Alkitab unggal poé, atawa hayang maca Alkitab satauneun, pék tuturkeun jadwal ieu.

Maranéhna Ngahargaan Pisan kana Alkitab

Sanajan loba tangtangan, William Tyndale jeung Michael Servetus téh kaasup jalma-jalma nu narohkeun nyawana sarta réputasina pikeun ngabéla bebeneran Alkitab.

Maranéhna Ngahargaan Pisan kana Alkitab—Cuplikan (William Tyndale)

Kanyaahna kana Alkitab kabukti tina pagawéanana, nu masih aya mangpaatna nepi ka ayeuna.

Sorry, there are no terms that match your selection.