Vrati se na sadržaj

Šta je Armagedon?

Odgovor iz Svetog pisma

Izraz „Armagedon“ odnosi se na završni rat između ljudskih vlasti i Boga. Te vlasti i njihove pristalice već sada se suprotstavljaju Bogu time što se ne podlažu njegovoj vladavini (Psalam 2:2). U Armagedonu će biti uništene ljudske vlasti (Danilo 2:44).

U Svetom pismu se izraz „Armagedon“ spominje samo jednom, u Otkrivenju 16:16. U ovoj biblijskoj knjizi se proročanski kaže da će ’na mestu koje se na hebrejskom zove Har-Magedon‘ biti sakupljeni ’kraljevi celog sveta za rat koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog‘ (Otkrivenje 16:14).

Ko će se boriti u Armagedonu? Isus Hrist će biti na čelu nebeske vojske, koja će pobediti Božje neprijatelje (Otkrivenje 19:11-16, 19-21). Neprijatelji su svi oni koji se suprotstavljaju Božjoj vlasti i prkose Bogu (Jezekilj 39:7).

Da li će se Armagedon doslovno odigrati na Bliskom istoku? Ne. Ovaj rat se neće voditi na nekom doslovnom području, već će obuhvatiti celu planetu (Jeremija 25:32-34; Jezekilj 39:17-20).

Armagedon, to jest „Har-Magedon“ (hebrejski Har Megidon) znači „megidsko brdo“. Megido je nekada bio grad na teritoriji drevnog Izraela. Istorija kaže da su se u njegovoj blizini vodile odlučujuće bitke, od kojih su neke zabeležene u Bibliji (Sudije 5:19, 20; 2. Kraljevima 9:27; 23:29). Međutim, nije moguće da se Armagedon odnosi na doslovno mesto u blizini drevnog Megida. Tamo ne postoji veliko brdo, niti bi svi Božji protivnici mogli stati u Jezraelsku dolinu nedaleko od tog grada. Armagedon se odnosi na stanje koje će vladati u svetu kada se narodi poslednji put budu suprotstavili Božjem vladanju.

Kakvo će biti stanje u svetu tokom Armagedona? Iako ne znamo kako će upotrebiti svoju moć, Bog će na raspolaganju imati oružje poput onog koje je koristio u prošlosti – grad, zemljotres, snažne pljuskove, vatru i sumpor, munje i zarazne bolesti (Jov 38:22, 23; Jezekilj 38:19, 22; Avakum 3:10, 11; Zaharija 14:12). U opštoj pometnji, neki Božji neprijatelji će se međusobno ubijati, ali će na kraju shvatiti da Bog ratuje protiv njih (Jezekilj 38:21, 23; Zaharija 14:13).

Da li će Armagedon značiti kraj sveta? To neće biti kraj naše planete, jer je ona stvorena da zauvek bude ljudski dom (Psalam 37:29; 96:10; Propovednik 1:4). U Armagedonu ljudski rod neće biti uništen, već sačuvan, jer će preživeti „veliko mnoštvo“ Božjih slugu (Otkrivenje 7:9, 14; Psalam 37:34).

Osim što se odnosi na zemlju, izraz „svet“ se u Svetom pismu ponekad odnosi i na zlo ljudsko društvo, koje se suprotstavlja Bogu (1. Jovanova 2:15-17). Armagedon će u tom smislu značiti ’svršetak sveta‘ (Matej 24:3, Bakotić).

Kada će biti Armagedon? Govoreći o ’velikoj nevolji‘, čiji će vrhunac biti Armagedon, Isus je rekao: „A o tom danu i času niko ne zna, ni nebeski anđeli ni Sin, nego samo Otac“ (Matej 24:21, 36). Ipak, Biblija otkriva da će Armagedon biti tokom Hristove nevidljive prisutnosti, koja je počela 1914. (Matej 24:37-39).