Otkrivenje 19:1-21

  • Hvaliti Jah zbog njegovih presuda (1-10)

    • Jagnjetova svadba (7-9)

  • Jahač na belom konju (11-16)

  • Velika Božja večera (17, 18)

  • Zver poražena (19-21)

19  Posle toga čuo sam snažan glas, kao glas velikog mnoštva na nebu, kako govori: „Hvalite Jah!*+ Spasenje, slava i moć pripadaju našem Bogu,  jer su njegove presude istinite i pravedne.+ On je izvršio presudu nad velikom bludnicom*, koja je iskvarila zemlju svojim bludom*, i osvetio je krv svojih robova, koja je na njenim rukama*.“+  I po drugi put su rekli: „Hvalite Jah!*+ Dim sa njenog zgarišta uzdizaće se u svu večnost.“+  I 24 starešine+ i četiri bića+ pali su licem do zemlje i poklonili se Bogu, koji sedi na prestolu, i rekli: „Amin! Hvalite Jah!*+  Od prestola se začuo glas koji je rekao: „Hvalite našeg Boga, svi njegovi robovi,+ koji ga se bojite, mali i veliki!“+  I čuo sam nešto što je zvučalo kao glas velikog mnoštva, kao huka mnogih voda i kao tutnjava snažnih gromova, kako govori: „Hvalite Jah*,+ jer je Jehova*, naš Bog, Svemoćni,+ počeo da vlada kao kralj!+  Radujmo se, veselimo se i iskažimo mu čast, jer je došlo vreme za Jagnjetovu svadbu i spremna je njegova nevesta.  Dobila je fini lan, sjajan i čist, da se obuče u njega, jer fini lan predstavlja pravedna dela svetih.“+  I anđeo mi je rekao: „Napiši: Srećni su oni koji su pozvani na Jagnjetovu svadbenu večeru.“+ Još mi je rekao: „Ovo su Božje reči, one su pouzdane.“ 10  Tada sam pao pred njegove noge da mu se poklonim, ali on mi je rekao: „Nemoj to činiti!+ Ja sam samo rob kao i ti i tvoja braća kojoj je povereno da svedoče o Isusu.+ Bogu se klanjaj!*+ Jer svrha proročanstava je da svedoče o Isusu.“+ 11  Video sam otvoreno nebo i tamo ugledao belog konja.+ Onaj koji je sedeo na njemu zove se Verni+ i Istiniti,+ i on pravedno sudi i ratuje.+ 12  Oči su mu bile rasplamsala vatra,+ a na glavi je imao mnoge krune. Imao je napisano ime koje ne zna niko osim njega samog 13  i bio je obučen u haljinu na kojoj su bile mrlje od krvi*. Ime mu je bilo Reč+ Božja. 14  Za njim su išle nebeske vojske na belim konjima, obučene u fini lan, beo i čist. 15  Iz usta mu je izlazio oštar, dug mač,+ kojim će uništiti narode. On će nad njima vladati* gvozdenom palicom.+ I gaziće presu žestokog gneva Svemoćnog Boga.+ 16  Na svojoj haljini, na boku*, imao je napisano ime: Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.+ 17  Video sam i jednog anđela kako stoji na suncu. On je povikao iz sveg glasa i rekao svim pticama koje su letele posred neba: „Dođite, sakupite se na veliku Božju večeru,+ 18  da jedete meso kraljeva, meso vojnih zapovednika, meso junaka,+ meso konja i njihovih jahača,+ meso svih ljudi – slobodnih i robova, malih i velikih!“ 19  I video sam zver i kraljeve zemlje i njihove vojske sakupljene da ratuju sa onim koji sedi na konju i s njegovom vojskom.+ 20  Zver je bila uhvaćena, a s njom i lažni prorok +koji je pred njom činio čudesne znakove, kojima je zavodio one koji su primili žig zveri+ i one koji su se klanjali njenom kipu.+ Oboje su bili živi bačeni u vatreno jezero u kojem gori sumpor.+ 21  A ostali su bili pobijeni dugim mačem koji je izlazio iz usta onoga koji sedi na konju.+ I sve ptice su se nasitile njihovog mesa.+

Fusnote

Ili: „Aliluja!“ „Jah“ je skraćeni oblik imena Jehova.
Ili: „prostitutkom“.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „osvetio je na njoj krv svojih robova“.
Ili: „Aliluja!“ „Jah“ je skraćeni oblik imena Jehova.
Ili: „Aliluja!“ „Jah“ je skraćeni oblik imena Jehova.
Ili: „Aliluja!“ „Jah“ je skraćeni oblik imena Jehova.
Ili: „Boga obožavaj!“
Ili možda: „poprskanu krvlju“.
Doslovno: „On će ih pasti“.
Ili: „bedru; butini“.