Prva Jovanova 2:1-29

  • Isus – žrtva pomirenja (1, 2)

  • Držati se njegovih zapovesti (3-11)

    • Stara i nova zapovest (7, 8)

  • Razlozi za pisanje poslanice (12-14)

  • Ne voleti svet (15-17)

  • Čuvati se antihrista (18-29)

2  Dečice moja, ovo vam pišem da ne biste počinili greh. Ali ako neko i počini greh, kod Oca imamo pomoćnika* – Isusa Hrista,+ pravednika.+  On je žrtva pomirenja*+ za naše grehe,+ i ne samo za naše nego i za grehe celog sveta.+  Ako se držimo njegovih* zapovesti, po tome znamo da ga poznajemo.  Ako neko kaže: „Ja ga poznajem“, a ne drži se njegovih zapovesti, lažov je i istina nije u njemu.  Ali ako se neko drži Božje reči, njegova ljubav prema Bogu zaista je savršena.+ Po tome znamo da smo u jedinstvu s njim.+  Ako neko kaže da ostaje u jedinstvu s njim, dužan je da i sam živi kao što je Isus živeo.+  Voljeni, ne pišem vam novu zapovest, nego staru zapovest koju ste imali od početka.+ Ta stara zapovest je reč koju ste čuli.  A opet, pišem vam novu zapovest, koju je on izvršio i koju vi izvršavate, jer tama prolazi i prava svetlost već svetli.+  Ko govori da je u svetlosti, a mrzi+ svog brata, još uvek je u tami.+ 10  Ko voli svog brata, ostaje u svetlosti+ i ništa ga neće navesti da se spotakne*. 11  A ko mrzi svog brata, u tami je – živi u tami+ i ne zna kuda ide,+ jer ga je tama zaslepila. 12  Pišem vama, dečice, jer su vam gresi oprošteni zbog njegovog imena.+ 13  Pišem vama, očevi, jer ste upoznali onoga koji postoji od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobedili Zloga.+ Pišem vama, deco, jer ste upoznali Oca.+ 14  Pišem vama, očevi, jer ste upoznali onoga koji postoji od početka. Pišem vama, mladići, jer ste jaki+ i Božja reč ostaje u vama+ i pobedili ste Zloga.+ 15  Nemojte voleti ni svet, ni ono što je u svetu.+ Ako neko voli svet, u njemu nema ljubavi prema Ocu,+ 16  jer ništa što je u svetu – želja tela+ i želja očiju+ i isticanje svog imetka* – ne potiče od Oca, već potiče od sveta. 17  A svet prolazi i njegove želje,+ ali onaj ko postupa po Božjoj volji ostaje zauvek.+ 18  Deco, poslednji je čas. Čuli ste da će doći antihrist+ i zaista su se već sada pojavili mnogi antihristi.+ Po tome znamo da je poslednji čas. 19  Oni su bili među nama, ali su nas napustili, jer nisu bili poput nas*.+ A da su bili poput nas, ostali bi s nama. Ali napustili su nas da bi se videlo da nisu svi poput nas.+ 20  A vas je pomazao Sveti Bog+ i svi znate istinu. 21  Ne pišem vam zato što ne znate istinu,+ nego zato što je znate i zato što nikakva laž ne potiče od istine.+ 22  Ko je lažov ako ne onaj koji poriče da je Isus zaista Hrist?+ Ko poriče Oca i Sina – taj je antihrist.+ 23  Ko god poriče Sina, nema Očevo priznanje.+ Ko priznaje Sina,+ ima Očevo priznanje.+ 24  A u vama neka ostane ono što ste čuli u početku.+ Ako ono što ste čuli u početku ostane u vama, i vi ćete ostati u jedinstvu sa Sinom i u jedinstvu sa Ocem. 25  A ovo nam je on sam obećao – večni život.+ 26  Ovo vam pišem o onima koji pokušavaju da vas zavedu. 27  A što se vas tiče, Bog vas je pomazao i to pomazanje+ ostaje u vama i niko ne treba da vas poučava. Naime, pomazanje koje ste dobili od njega poučava vas o svemu,+ a ono je istinito, nije lažno. Kao što vas je ono poučilo, ostanite u jedinstvu s njim.+ 28  I sada, dečice, ostanite u jedinstvu s njim, da bismo bili puni pouzdanja*+ kad se on pojavi i da se ne bismo od sramote udaljili od njega u vreme njegove prisutnosti. 29  Ako znate da je on pravedan, onda znate i da je svako ko čini ono što je pravedno rođen od Boga.+

Fusnote

Ili: „zastupnika“.
Ili: „žrtva očišćenja; ono čime se može umilostiviti“.
Neke zamenice u 2. i 3. poglavlju mogu se odnositi ili na Isusa ili na Boga.
Ili možda: „i druge ne navodi da se spotaknu“.
Ili: „hvalisanje svojim imetkom“.
Ili: „nisu pripadali nama“.
Ili: „da bismo imali slobodu govora“.