Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Používaš správne svoju predstavivosť?

Používaš správne svoju predstavivosť?

ĽUDSKÝ mozog váži asi len 1,4 kilogramu, ale bol opísaný ako „najzložitejšia vec, akú sme dosiaľ objavili v našom vesmíre“. Vzbudzuje nesmierny obdiv. Čím viac sa o ňom dozvedáme, tým viac si ceníme Jehovove „obdivuhodné diela“. (Žalm 139:14) Pouvažujme teraz o jednej z mnohých schopností mozgu — o predstavivosti.

Čo je predstavivosť? Istý slovník ju definuje ako „schopnosť vytvárať si v mysli obrazy alebo predstavy o tom, čo je pre nás nové, čo nás zaujíma alebo o tom, čo sme ešte nezažili“. Aj ty si zvykneš niečo predstavovať? Možno si čítal alebo počul o nejakom mieste, kde si ešte nebol. Znamená to, že si ho nemôžeš predstaviť? Nie, veď vždy, keď sa v mysli zaoberáme niečím, čo sme ešte nevideli, nepočuli, neochutnali, neovoňali alebo čoho sme sa ešte nedotkli, nastupuje naša predstavivosť.

Z Biblie sa dozvedáme, že ľudia boli vytvorení na Boží obraz. (1. Mojž. 1:26, 27) Nie je teda logické, že aj Jehova má predstavivosť? Keďže nám pri stvorení dal túto schopnosť, očakáva, že ju použijeme na to, aby sme lepšie porozumeli jeho požiadavkám a vedeli si predstaviť, ako sa splnia jeho sľuby. (Kaz. 3:11) Ako teda môžeme správne používať predstavivosť? A akým predstavám by sme sa mali vyhýbať?

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE PREDSTAVIVOSTI

(1) Snenie v nevhodnom čase a o nesprávnych veciach.

Snenie samo osebe nie je nesprávne. Existujú dôkazy, že je užitočné. Avšak zo slov v Kazateľovi 3:1 sa učíme, že „každá záležitosť“ má svoj čas. Z toho vyplýva, že niektoré činnosti by boli v určitom čase nesprávne. Predstavme si napríklad, že by sme dovolili našej mysli, aby počas zhromaždenia alebo osobného štúdia blúdila. Bola by nám vtedy predstavivosť užitočná, alebo by nám bola skôr na prekážku? A čo patrí k nesprávnym veciam, o ktorých by sme nemali snívať? Ježiš nás okrem iného varoval, aby sme sa v mysli nezaoberali nemravnými predstavami. (Mat. 5:28) Keby sme to robili, Jehovu by sme tým veľmi zarmucovali. Nemravné predstavy sú totiž často prvým krokom k nemravným skutkom. Nikdy nedovoľ, aby nesprávne používanie predstavivosti narušilo tvoj vzťah k Jehovovi!

(2) Predstava, že bohatstvo ťa ochráni.

Hmotné veci sú potrebné a užitočné. Ale keby sme podľahli predstave, že nám poskytnú istotu a šťastie, boli by sme sklamaní. Múdry Šalamún napísal: „Hodnotné veci bohatého sú jeho silným mestom  v jeho predstavách sú ako ochranná hradba.“ ​(Prísl. 18:11) Zamyslime sa napríklad nad tým, čo sa stalo v septembri 2009, keď prívalové dažde zaplavili vyše 80 percent mesta Manila na Filipínach. Unikli bohatí ľudia tomuto nešťastiu? Istý bohatý muž, ktorý prišiel o veľkú časť majetku, povedal: „Záplavy si nevyberali, spôsobili problémy a utrpenie tak bohatým, ako aj chudobným.“ Človek môže ľahko nadobudnúť dojem, že hmotné veci mu zaistia ochranu a bezpečie. Ale realita je iná.

(3) Obavy z vecí, ktoré sa možno nikdy nestanú.

Ježiš nám radil, aby sme neboli príliš úzkostliví. (Mat. 6:34) Človeku, ktorý si robí nekonečné starosti, pracuje predstavivosť na plné obrátky. Ale keby sme sa zaoberali problémami, ktoré ešte nenastali a možno ani nenastanú, mohli by sme sa vyčerpať. Božie Slovo ukazuje, že také starosti človeka skľučujú a môžu dokonca viesť k depresii. (Prísl. 12:25) Preto je veľmi dôležité poslúchať Ježišovu radu, aby sme si nerobili prehnané starosti a zaoberali sa iba problémami jedného dňa.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE PREDSTAVIVOSTI

(1) Predvídaj nebezpečné situácie a vyhni sa im.

Podľa Písma máme byť rozvážni a myslieť dopredu. (Prísl. 22:3) Keď zapojíme predstavivosť, dokážeme predvídať možné následky svojich rozhodnutí. Predstav si napríklad, že by si dostal pozvanie na nejaké spoločenské stretnutie. Ako by si použil svoju obrazotvornosť, aby si sa vedel správne rozhodnúť, či máš pozvanie prijať? Polož si otázky, kto ďalší je na stretnutie pozvaný, koľko ľudí tam bude a kde a kedy sa bude konať. Potom sa zamysli: Ako asi bude prebiehať? Vieš si v duchu predstaviť, ako by malo vyzerať spoločenské stretnutie, ktoré je v súlade s biblickými zásadami? Takýto postup ti umožní vytvoriť si predstavu stretnutia, na ktoré si bol pozvaný. Vďaka tomu sa budeš môcť múdro rozhodnúť a vyhnúť sa situáciám, v ktorých by si utrpel duchovnú škodu.

(2) Predstavuj si v mysli riešenie problémov.

Predstavivosť zahŕňa aj „schopnosť vyrovnať sa s určitým problémom“. Dajme tomu, že máš nedorozumenie so spolukresťanom. Ako budeš postupovať, keď za ním pôjdeš, aby si spor urovnal? Do úvahy by si mal  vziať viacero činiteľov. Aký spôsob komunikácie zvoliť? Kedy by bolo najvhodnejšie za ním ísť? Čo by som mal povedať a akým tónom hlasu? Keď zapojíš predstavivosť, dokážeš si vopred premyslieť rôzne prístupy k problému a potom si z nich vybrať ten, ktorý bude najúčinnejší a najlepšie prijatý. (Prísl. 15:28) Ak si premyslíš riešenie problému, prispeješ k pokojným vzťahom v zbore. Tak použiješ svoju predstavivosť správne.

(3) Obohať si osobné štúdium a čítanie Biblie.

Každodenné čítanie Biblie je pre nás nevyhnutné. No vybranú pasáž si nestačí len prečítať. V Biblii by sme mali hľadať praktické rady pre náš život a snažiť sa ich uplatniť. Čítaním Biblie si rozvíjame aj vďačnosť za to, akým spôsobom Jehova koná. Ako nám môže byť v tomto smere užitočná predstavivosť? Zamyslime sa nad knihou Napodobňuj ich vieru. Je napísaná tak, aby sme si vedeli predstaviť, z akého prostredia biblické postavy pochádzali a čo zažili. Pomáha nám vidieť obrazy, počuť zvuky, cítiť vône a vnímať pocity jednotlivých postáv. Vďaka tomu môžeme v biblických správach, o ktorých sme si mysleli, že ich už dobre poznáme, objaviť veľmi cenné poučenie a povzbudenie. Ak pri čítaní a štúdiu Biblie používame predstavivosť, veľmi nás to obohatí.

(4) Rozvíjaj si empatiu.

Empatia je krásna vlastnosť, ktorá bola opísaná ako schopnosť cítiť bolesť iného človeka vo svojom srdci. Aj Jehova a Ježiš prejavujú empatiu a my ich chceme napodobňovať. (2. Mojž. 3:7; Žalm 72:13) Ako si ju môžeme rozvíjať? Jeden z najúčinnejších spôsobov je zapojiť predstavivosť. Možno sme nikdy nezažili to, čo prežíva niektorý náš brat alebo sestra. Napriek tomu si môžeš položiť otázky: Ako by som sa cítil, keby som bol v takej situácii? Čo by som potreboval? Ak chceme nájsť odpovede na tieto otázky, musíme použiť predstavivosť. Potom sa dokážeme lepšie vžiť do situácie toho druhého. Prejavovanie empatie zlepší každú oblasť nášho kresťanského života vrátane zvestovateľskej služby a vzťahu so spolukresťanmi.

(5) Predstavuj si život v novom svete.

V Písme nachádzame množstvo podrobností opisujúcich život v Božom novom svete. (Iz. 35:5–7; 65:21–25; Zjav. 21:3, 4) Opis nového sveta dopĺňajú aj krásne ilustrácie v našich publikáciách. Čo je ich cieľom? Podnecujú našu predstavivosť a pomáhajú nám vidieť sa v raji, ako zažívame sľúbené požehnania. Jehova, ktorý nás obdaril predstavivosťou, vie lepšie než ktokoľvek iný, aká silná je táto schopnosť. Keď ju používame na to, aby sme rozjímali o jeho sľuboch, posilňujeme si dôveru, že sa splnia. Okrem toho nám pomáha zachovať vernosť Jehovovi napriek ťažkostiam.

Jehova nám láskavo dal úžasnú schopnosť predstavivosti. V službe Jehovovi nám môže byť veľmi užitočná. Buďme teda za tento nádherný dar vďační a každý deň ho správne používajme.