Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Nech vytrvalosť dokončí svoje dielo“

„Nech vytrvalosť dokončí svoje dielo“

„Nech vytrvalosť dokončí svoje dielo, aby ste boli úplní a zdraví v každom ohľade a aby vám nič nechýbalo.“ ​(JAK. 1:4)

PIESNE: 135, 139

1., 2. a) Čo sa môžeme naučiť z vytrvalosti Gedeona a jeho 300 mužov? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Prečo je podľa slov v Lukášovi 21:19 vytrvalosť taká dôležitá?

BOL to úmorný boj. Izraelskí vojaci pod vedením sudcu Gedeona celú noc prenasledovali vojsko Madiancov a ich spojencov do vzdialenosti asi 30 kilometrov. Čo sa stalo potom? V Biblii čítame: „Nakoniec Gedeon prišiel k Jordánu a prekročil ho, on a tých tristo mužov, ktorí boli s ním, unavení.“ No Gedeon a jeho spolubojovníci ešte nezvíťazili, lebo z nepriateľskej armády zostalo asi 15 000 mužov. Madianci utláčali izraelský národ dlhé roky. Izraeliti si uvedomovali, že teraz sa nesmú vzdať. Preto sa nezastavili a „ďalej prenasledovali“ nepriateľov, dokiaľ ich úplne neporazili. (Sud. 7:22; 8:4, 10, 28)

Aj my vedieme neustály boj. Našimi nepriateľmi sú Satan, jeho svet a naša vlastná nedokonalosť. Niektorí z nás už bojujú celé desaťročia a s Jehovovou pomocou sme dosiahli mnohé víťazstvá. Ale konečné víťazstvo sme ešte nezískali. Možno sa cítime unavení, lebo vedieme boj proti našim nepriateľom a čakáme na koniec súčasného systému. Ježiš nás  upozornil, že v posledných dňoch budeme musieť znášať ťažké skúšky a kruté prenasledovanie. Ale povedal tiež, že víťazstvo získame len vtedy, ak vytrváme. (Prečítajte Lukáša 21:19.) Vznikajú teda dôležité otázky: Čo je vytrvalosť? Čo nám pomôže vytrvať? Čo sa môžeme naučiť od tých, ktorí vytrvali? A v akom zmysle môže „vytrvalosť dokončiť svoje dielo“? (Jak. 1:4)

ČO JE VYTRVALOSŤ?

3. Čo je vytrvalosť?

Z Biblie vyplýva, že vytrvávať znamená viac než len znášať skúšky a ťažkosti. Súvisí to s našou mysľou a srdcom, teda s tým, ako sa na utrpenie pozeráme. Človek, ktorý prejavuje vytrvalosť, dáva najavo odvahu, stálosť a trpezlivosť. Jeden slovník definuje vytrvalosť takto: „Je to duch, ktorý dokáže znášať veci nie s rezignáciou, ale s planúcou nádejou... Je to vlastnosť, ktorá drží človeka na nohách tvárou proti vetru. Je to cnosť, ktorá môže zmeniť najtvrdšiu skúšku na slávu, lebo za bolesťou vidí cieľ.“

4. Ako súvisí vytrvalosť s láskou?

Ku kresťanskej vytrvalosti nás motivuje láska. (Prečítajte 1. Korinťanom 13:4, 7.) Vďaka láske k Jehovovi sme ochotní vydržať akékoľvek ťažkosti, ktoré pripustí. (Luk. 22:41, 42) Láska k bratom nám pomáha prehliadať ich nedostatky. (1. Petra 4:8) A láska k manželskému partnerovi posilňuje naše vzájomné puto a umožňuje nám znášať „súženie v tele“, ktoré zažívajú aj šťastné dvojice. (1. Kor. 7:28)

ČO TI POMÔŽE VYTRVAŤ?

5. Prečo je Jehova tým najlepším zdrojom pomoci?

Pros Jehovu o silu. Jehova je „Boh, ktorý poskytuje vytrvalosť a útechu“. (Rim. 15:5) Jedine on úplne chápe problémy, s ktorými zápasíme. Okrem toho si uvedomuje, že sme do veľkej miery ovplyvnení prostredím, z ktorého pochádzame, a pocitmi, ktoré prežívame. Dokonca pozná naše silné i slabé stránky zdedené po rodičoch. Preto najlepšie vie, čo potrebujeme, aby sme vytrvali. V Biblii o ňom čítame: „Túžbu tých, ktorí sa ho boja, splní a ich volanie o pomoc vypočuje a zachráni ich.“ ​(Žalm 145:19) Ale ako Jehova vypočúva naše prosby o silu?

6. Ako nám Jehova „zaobstará východisko“, keď sa ocitneme v skúške?

Prečítajte 1. Korinťanom 10:13. Keď Jehovu prosíme, aby nám pomohol vytrvať v nejakej skúške, „zaobstará [nám] východisko“. Znamená to, že skúšku odstráni? Možno to urobí. Ale vo väčšine prípadov nám dá silu, „aby [sme] to mohli vydržať“. Áno, Jehova nás posilní, aby sme „úplne vytrvali a s radosťou boli trpezliví“. (Kol. 1:11) A pretože dobre pozná naše telesné, duševné i citové hranice, nikdy nedovolí, aby sme sa dostali do situácie, v ktorej už nedokážeme zostať verní.

7. Prečo potrebujeme čo najviac duchovného pokrmu? Znázorni to.

Posilňuj si vieru duchovným pokrmom. Pri výstupe na najvyšší vrch sveta, Mount Everest, spáli horolezec asi 25 000 kilojoulov za deň, čo je oveľa viac než spáli priemerný človek. Aby tento výkon zvládol a dostal sa až na vrchol, musí mať čo najväčší príjem energie. Aj my chceme vytrvať na svojej kresťanskej ceste a dôjsť do cieľa. Preto musíme mať čo najväčší príjem duchovného pokrmu. Je nutné, aby sme si pravidelne  vyhradzovali čas na čítanie Biblie, osobné štúdium a zhromaždenia. Ak budeme prijímať „pokrm zostávajúci pre večný život“, udržíme si silnú vieru. (Ján 6:27)

8., 9. a) O čo ide podľa slov v Jóbovi 2:4, 5, keď zažívame skúšky? b) Akú scénu by sme si mohli v skúške predstaviť?

Pamätaj na spornú otázku. Keď sa Jehovov služobník dostane do skúšky, ide v nej o viac než len zniesť utrpenie. Tým, ako v skúške reagujeme, dávame najavo, či naozaj považujeme Jehovu za Zvrchovaného Panovníka. Satan, ktorý spochybňuje Jehovovo právo vládnuť, sa Jehovovi posmieval: „Všetko, čo človek má, dá za svoju dušu. Vystri, prosím, pre zmenu svoju ruku a dotkni sa až [Jóbovej] kosti a jeho tela a viď, či ťa nebude preklínať priamo do tváre.“ ​(Jób 2:4, 5) Satan tvrdil, že nikto neslúži Jehovovi z lásky. Zmenil odvtedy názor? Určite nie! Aj o mnoho storočí neskôr, v čase, keď bol zvrhnutý z neba, bol nazvaný ako „žalobca našich bratov, ktorý ich dňom a nocou obviňuje pred naším Bohom“. (Zjav. 12:10) Satan stále tvrdí, že ľudia slúžia Bohu zo sebeckých pohnútok. Veľmi by si prial, aby sme sa v skúškach vzdali a prestali sa zastávať Jehovovej zvrchovanosti.

Keď znášaš nejaké ťažkosti, skús si predstaviť takúto scénu: Na jednej strane stojí Satan s démonmi a pozorujú, ako zápasíš. Tvrdia, že sa pod tlakom zrútiš a vzdáš sa. Na druhej strane je Jehova, náš Kráľ Ježiš Kristus, vzkriesení pomazaní a státisíce anjelov. Aj oni ťa pozorujú, povzbudzujú a nesmierne sa tešia, že deň čo deň vytrvávaš a podporuješ Jehovovu zvrchovanosť. A potom počuješ, ako ťa Jehova prosí: „Buď múdry, syn môj, a rozradostňuj moje srdce, aby som mohol dať odpoveď tomu, ktorý sa mi vysmieva.“ ​(Prísl. 27:11)

10. Ako môžeš napodobňovať Ježiša, pokiaľ ide o vytrvalosť?

10 Zameraj sa na odmenu. Predstav si, že si sa vydal na ďalekú cestu a musíš prejsť dlhým tunelom. Uprostred tunela nevidíš nič, len tmu. Ale uvedomuješ si, že keď budeš pokračovať smerom ku koncu tunela, opäť uvidíš svetlo. Niečo podobné môžeš zažiť, keď prechádzaš náročným obdobím. Také pocity mohol mať aj Ježiš. Musel zniesť „odporujúce reči od hriešnikov“, ponižovanie a nakoniec krutú smrť na „mučeníckom kole“, čo bolo určite najtemnejším obdobím jeho života na zemi. No Ježiš to všetko vydržal, a to „pre radosť, ktorá mu bola predložená“. (Hebr. 12:2, 3) Zameriaval sa na odmenu, ktorú získa za svoju vytrvalosť. Najviac sa tešil z toho, že prispeje k posväteniu Božieho mena a obhájeniu Jehovovej zvrchovanosti. Vedel, že jeho skúška je ako tma, ktorá je len dočasná. No jeho žiarivá odmena v nebi bude večná. Aj ťažkosti, ktoré prežívaš na ceste k večnému životu, môžu byť bolestné a zdrvujúce. Ale pamätaj, že sú len dočasné.

„TÍ, KTORÍ VYTRVALI“

11. Prečo by sme mali premýšľať o príklade „tých, ktorí vytrvali“?

11 Okrem nás vytrvávajú v skúškach aj iní. Vyplýva to zo slov apoštola Petra, ktorý chcel kresťanov povzbudiť, aby vytrvávali napriek skúškam od Satana. Napísal: „Postavte sa však proti nemu pevní vo viere, lebo viete, že tie isté utrpenia znáša celé spoločenstvo vašich bratov na svete.“ ​(1. Petra 5:9)  Z príkladu „tých, ktorí vytrvali“, sa učíme, že aj my môžeme zostať pevní a že keď to dokážeme, dostaneme odmenu. (Jak. 5:11) Pouvažujme o konkrétnych príkladoch. [1]

12. Čo sa učíme od cherubínov, ktorí strážili vchod do záhrady Eden?

12 Cherubíni. Boli to prví duchovní tvorovia, ktorých mohli ľudia vidieť. Z ich príkladu sa učíme vytrvalosti, keď nám je zverená náročná úloha. V Biblii čítame, že Jehova „postavil na východe záhrady Eden cherubínov s planúcim ostrím meča, ktorý sa stále otáčal, aby strážil cestu k stromu života“. [2] (1. Mojž. 3:24) No Jehova nevytvoril cherubínov na to, aby vykonávali takú úlohu, lebo hriech a vzbura nebola súčasťou jeho predsavzatia. Mali vysoké postavenie, ale nikde v Biblii nečítame o sťažnostiach, že táto úloha je pod ich úroveň. Nenudili sa, ani sa nevzdali. Naopak, verne ju vykonávali, a to možno až do potopy, ktorá prišla po viac ako 1 600 rokoch.

13. Vďaka čomu Jób vytrval v skúškach?

13 Patriarcha Jób. Zranili ťa neláskavé slová priateľa alebo člena rodiny? Trápi ťa vážna choroba? Si zdrvený smrťou niekoho blízkeho? Ak áno, môžeš nájsť útechu, keď premýšľaš o Jóbovom príklade. (Jób 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1–3) Jób nevedel, prečo ho stíha jedno nešťastie za druhým, napriek tomu neprepadol zúfalstvu. Čo mu pomohlo? Mal bázeň pred Bohom. (Jób 1:1) Bol rozhodnutý slúžiť Jehovovi za každých okolností. Okrem toho ho Boh podnietil, aby sa zamyslel nad jeho úžasnými stvoriteľskými dielami, a tak si Jób uvedomil Jehovovu veľkú moc. Nadobudol ešte väčšiu istotu, že Jehova jeho skúšku v pravý čas ukončí. (Jób 42:1, 2) A presne to sa stalo. „Jehova sám obrátil Jóbov stav zajatia... a okrem toho začal Jehova dávať Jóbovi všetko, čo mal, v dvojnásobnom množstve.“ Jób žil ešte mnoho rokov a zomrel „starý a nasýtený dňami“. (Jób 42:10, 17)

14. Čo sa dozvedáme z 2. Korinťanom 1:6 o tom, ako Pavlova vytrvalosť povzbudzovala druhých?

14 Apoštol Pavol. Zažívaš pre svoju vieru tvrdý odpor, či dokonca prenasledovanie? Slúžiš ako zborový starší alebo krajský dozorca a cítiš sa preťažený? Ak áno, rozjímaj o Pavlovom príklade. Pavol znášal kruté prenasledovanie od  ľudí, ktorí odporovali pravému uctievaniu. Okrem toho naňho každodenne doliehala starosť o bratov v zboroch. (2. Kor. 11:23–29) No nikdy sa nevzdal, a preto bol pre druhých príkladom vytrvalosti. (Prečítajte 2. Korinťanom 1:6.) Keď aj ty vytrvalo znášaš ťažkosti, môžeš byť pre druhých povzbudením.

UMOŽNÍŠ, ABY „VYTRVALOSŤ DOKONČILA SVOJE DIELO“?

15., 16. a) Aké „dielo“ musí vytrvalosť dokončiť? b) Uveď príklady, ako môže „vytrvalosť dokončiť svoje dielo“.

15 Jakub vo svojom liste napísal: „Nech vytrvalosť dokončí svoje dielo.“ Aké „dielo“ musí vytrvalosť dokončiť? To čítame ďalej: „Aby ste boli úplní a zdraví v každom ohľade a aby vám nič nechýbalo.“ ​(Jak. 1:4) Pri skúškach často vyjdú na povrch naše nedostatky, povedzme povahové črty, ktoré by sme mali zmeniť. Ak vytrváme, budeme „úplní a zdraví“ v tom zmysle, že si vycibríme kresťanskú osobnosť — napríklad budeme trpezlivejší, vďačnejší a súcitnejší.

Ak vytrvávame v skúškach, cibrí sa naša kresťanská osobnosť (Pozri 15. a 16. odsek.)

16 Keďže vytrvalosť má dôležitú úlohu pri formovaní kresťanskej osobnosti, nemali by sme sa snažiť skúšky ukončiť spôsobom, ktorý je v rozpore s biblickými zásadami. Bojuješ napríklad s nemravnými predstavami? Ak áno, nepodľahni im, ale pros Jehovu, aby ti ich pomohol vyhnať z mysle. Tým si posilníš sebaovládanie. Alebo čelíš odporu neveriaceho člena rodiny? Nepoddaj sa tlaku, ale buď pevne rozhodnutý ďalej slúžiť Jehovovi. Tak si upevníš dôveru v Jehovu. Pamätaj, že ak chceme mať Božie schválenie, musíme vytrvať. (Rim. 5:3–5; Jak. 1:12)

17., 18. a) Znázorni, prečo je dôležité vytrvať až do konca. b) Čím si môžeme byť istí?

17 Vytrvať musíme až do konca, nielen určitý čas. Znázornime si to: Ak sa loď začne potápať a pasažieri chcú prežiť, musia plávať k brehu. Ak by niektorý z nich prestal plávať tesne pri brehu, bude na tom rovnako ako ten, ktorý prestal plávať už po niekoľkých metroch. Podobne aj my, ak sa chceme dostať do nového sveta, musíme vytrvať až do konca. Prejavujme teda rovnaký postoj ako apoštol Pavol, ktorý dvakrát zopakoval: „Nevzdávame sa.“ ​(2. Kor. 4:1, 16)

18 Môžeme si byť istí, že Jehova nám v tomto úsilí pomôže. Sme presvedčení o pravdivosti Pavlových slov z Rimanom 8:37–39: „Z toho všetkého vychádzame úplne víťazne prostredníctvom toho, ktorý nás miloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vlády, ani terajšie veci, ani budúce veci, ani moci, ani výška, ani hĺbka, ani žiadne iné stvorenie nás nebudú môcť oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“ Je pravda, že niekedy sa cítime unavení. Ale určite chceme vytrvať až do konca a napodobniť tým príklad Gedeona a jeho mužov, ktorí sa nezastavili a nepriateľov „ďalej prenasledovali“. (Sud. 8:4)

^ [1] (odsek 11) Povzbudenie môžeš načerpať i z toho, keď si prečítaš o vytrvalosti novodobých Božích služobníkov. Pozri napríklad Ročenky 1992, 1999 a 2008, kde nájdeš správy o bratoch z Etiópie, Malawi a Ruska.

^ [2] (odsek 12) Biblia neuvádza, koľkí cherubíni boli poverení touto úlohou.