Príslovia 12:1–28

  • „Kto nenávidí karhanie, nemá rozum“ (1)

  • „Bezmyšlienkovité slová bodajú ako meč“ (18)

  • Šírenie pokoja prináša radosť (20)

  • „Falošné pery sú Jehovovi odporné“ (22)

  • „Starosti ubíjajú človeka“ (25)

12  Kto rád prijíma usmernenie,* miluje poznanie,+ale kto nenávidí karhanie, nemá rozum.+   Dobrý človek získava Jehovovu priazeň,ale toho, kto vymýšľa podlé plány, Boh odsúdi.+   Zloba človeku nepomôže pevne stáť,+ale spravodlivý nebude vykorenený.   Dobrá* žena je korunou svojho manžela,+ale žena, ktorá koná hanebne, je ako hniloba v jeho kostiach.+   Úmysly spravodlivých sú čestné,ale rady zlých sú zradné.   Slová zlých sú smrtiacou pascou,*+ale ústa čestných prinášajú záchranu.+   Ak sú zlí zvrhnutí, už ich viac niet,ale dom spravodlivých zostane stáť.+   Človek, ktorý má rozvážne ústa, si získa chválu,+ale ten, kto má skazené srdce, sa dočká pohŕdania.+   Lepšie je na tom málo vážený človek, ktorý má sluhu,ako ten, ktorý sa robí dôležitým, a pritom nemá čo jesť.*+ 10  Spravodlivý sa stará o svoje zvieratá,+ale zlí sú krutí ešte aj vtedy, keď prejavujú milosrdenstvo. 11  Kto obrába svoje pole, nasýti sa,+ale kto sa naháňa za bezcennými vecami, nemá rozum.* 12  Zlý človek závidí iným zlým ich korisť,ale spravodliví sú dobre zakorenení a prinášajú vlastné plody. 13  Hriešnik sa zamotáva do vlastných hriešnych rečí,+ale spravodlivý sa vymaní z nešťastia. 14  Vďaka plodom svojich úst sa človek nasýti dobrom+a vďaka práci svojich rúk dostane odmenu. 15  Hlupák si myslí, že koná správne,+ale múdry si dá poradiť.+ 16  Hlupák hneď prejaví svoj hnev,+ale rozvážny človek prehliada* urážku. 17  Dôveryhodný svedok hovorí pravdu,*ale falošný svedok klame. 18  Bezmyšlienkovité slová bodajú ako meč,ale jazyk múdrych uzdravuje.+ 19  Pravdovravné pery zostanú navždy,+ale falošný jazyk iba na chvíľu.+ 20  V srdci tých, čo plánujú zlo, je podvod,ale tí, čo šíria pokoj,* majú radosť.+ 21  Spravodlivého nepostihne nič zlé,+ale život zlých bude plný nešťastia.+ 22  Falošné pery sú Jehovovi odporné,+ale tí, ktorí konajú verne, mu robia radosť. 23  Múdry človek skrýva, čo všetko vie,ale hlupák rozhlasuje svoju hlúposť.+ 24  Ruka usilovných bude vládnuť,+ale leniví budú otročiť.+ 25  Starosti ubíjajú* človeka,+ale láskavé slovo mu vlieva radosť.+ 26  Spravodlivý si starostlivo vyberá pastviny,ale zlí si idú svojou cestou a blúdia. 27  Lenivec sa nebude naháňať za korisťou,+ale usilovnosť je pre človeka vzácnym pokladom. 28  Cesta spravodlivosti vedie k životu,+na jej chodníkoch nie je smrť.

Poznámky pod čiarou

Al. „poučenie“.
Al. „Schopná“.
Dosl. „číhajú na krv“.
Dosl. „chlieb“.
Dosl. „srdce“.
Dosl. „prikrýva“.
Dosl. „to, čo je spravodlivé“.
Dosl. „sú radcami pokoja“.
Al. „ťažia srdce“.