Príslovia 22:1–29

  • Dobré meno je cennejšie ako bohatstvo (1)

  • Výchova ovplyvní dieťa na celý život (6)

  • Lenivec si nahovára, že vonku je lev (13)

  • Výchova odháňa pochabosť (15)

  • Zručný človek bude slúžiť u kráľov (29)

22  Dobré meno* je viac ako veľké bohatstvo,+byť vážený* je lepšie ako striebro a zlato.   Bohatý a chudobný majú jedno spoločné:* oboch ich vytvoril Jehova.+   Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skryje sa,ale neskúsení idú ďalej a doplatia na to.*   Výsledkom pokory a bázne pred Jehovomje bohatstvo, sláva a život.+   Na ceste skazeného človeka sú pasce a tŕnie,no kto si váži svoj život, zďaleka sa im vyhýba.+   Vychovávaj dieťa* tak, aby šlo po správnej ceste,+aj keď zostarne, nezíde z nej.+   Bohatý panuje nad chudobnýmia dlžník je otrokom veriteľa.+   Kto seje bezprávie, zožne nešťastie+a palica jeho hnevu* sa pominie.+   Štedrý človek* bude požehnaný,lebo sa delí o jedlo s chudobným.+ 10  Odožeň posmievačaa utíchne spor,skončia sa hádky* a urážky. 11  Kto miluje čisté srdce a hovorí láskavo,bude priateľom kráľa.+ 12  Jehova dohliada na pravdu a chráni ju,ale slová zradcu marí.+ 13  Lenivec hovorí: „Vonku je lev! Zabije ma na námestí!“+ 14  Ústa hriešnych* žien sú hlbokou jamou.+ Koho Jehova zavrhol, ten do nej spadne. 15  V srdci dieťaťa* je zakorenená pochabosť,+ale prút výchovy ju od neho odoženie.+ 16  Kto podvádza chudobného, aby sa obohatil,+a kto dáva dary boháčovi,skončí v chudobe. 17  Pozorne počúvaj slová múdrych+a zameraj svoje srdce na to, čo ťa učím.+ 18  Veď ak ich uchováš vo svojom vnútri, bude ti to príjemné+a potom budú neustále na tvojich perách.+ 19  Dnes ťa poúčam preto,aby si sa spoliehal na Jehovu. 20  Či som ti už nepísala neodovzdával ti rady a poučenie, 21  aby som ťa oboznámil s pravdivými a spoľahlivými výrokmia mohol si sa vrátiť s pravdivou odpoveďou k tomu, kto ťa poslal? 22  Neokrádaj chudobného len preto, že je chudobný,+a neutláčaj biedneho v mestskej bráne.+ 23  Lebo sám Jehova sa ujme ich prípadu+a oberie o život tých, ktorí ich okrádajú. 24  Nepriateľ sa s prchkým človekomani sa nestýkaj s tým, kto sa ľahko nahnevá, 25  aby si si neosvojil jeho spôsobya nechytil sa do pasce.+ 26  Nestaň sa jedným z tých, ktorí si potriasajú rukou,*ktorí sa zaručujú za pôžičky.+ 27  Ak nebudeš môcť zaplatiť,prídeš aj o svoju posteľ. 28  Neposúvaj dávny hraničný kameň,ktorý osadili tvoji predkovia.+ 29  Vidíš človeka, ktorý je zručný vo svojej práci? Bude slúžiť u kráľov,+nie u obyčajných ľudí.

Poznámky pod čiarou

Al. „Dobrá povesť“, dosl. „Meno“.
Dosl. „priazeň“.
Dosl. „sa stretajú“.
Al. „postihne ich trest“.
Al. „chlapca; mladého človeka“.
Al. „a jeho krutovláda“.
Dosl. „Ten s dobrým okom“.
Al. „súdne spory“.
Dosl. „cudzích“. Pozri Prí 2:16.
Al. „chlapca; mladého človeka“.
Zjavne na znamenie dohody.