Zjavenie Jánovi 21:1–27

  • Nové nebo a nová zem (1 – 8)

    • Smrť už nebude (4)

    • „Všetko robím nové“ (5)

  • Opis Nového Jeruzalema (9 – 27)

21  Videl som nové nebo a novú zem,+ lebo predošlé nebo a predošlá zem sa pominuli+ a nebolo už ani more.+  Videl som aj sväté mesto, Nový Jeruzalem, ako zostupuje od Boha z neba,+ pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha.+  A počul som silný hlas z trónu: „Pozri, Boží stan* je s ľuďmi. Boh bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s nimi.+  Zotrie im každú slzu z očí+ a smrť už nebude+ a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť.+ Predošlé veci sa pominuli.“  A ten, ktorý sedel na tróne,+ povedal: „Všetko robím nové.“+ A dodal: „Napíš tieto slová, lebo sú spoľahlivé* a pravdivé.“  Povedal mi: „Splnili sa! Ja som Alfa a Omega,* začiatok a koniec.+ Každému smädnému dám zadarmo piť z prameňa vody života.+  Kto zvíťazí, zdedí tieto veci a ja mu budem Bohom a on mi bude synom.  Ale zbabelci, tí bez viery,+ nečistí a odporní, vrahovia,+ tí, čo sa dopúšťajú nemravnosti,*+ tí, čo sa zaoberajú špiritizmom, modlári a všetci klamári+ budú hodení do jazera, ktoré horí ohňom a sírou.+ To predstavuje druhú smrť.“+  Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem misiek naplnených siedmimi poslednými ranami,+ a povedal mi: „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.“+ 10  A v moci ducha ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha+ 11  a žiari Božou slávou.+ Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, bol ako jaspis žiariaci ako čistý krištáľ.+ 12  Mesto malo mohutné a vysoké hradby s 12 bránami, pri ktorých stálo 12 anjelov. Na bránach boli napísané mená 12 izraelských kmeňov. 13  Tri brány boli na východe, tri na severe, tri na juhu a tri na západe.+ 14  Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien dvanástich Baránkových apoštolov.+ 15  A ten, ktorý so mnou hovoril, držal zlatú trstinu, aby zmeral mesto, jeho brány a jeho hradby.+ 16  Mesto je postavené do štvorca, jeho dĺžka je rovnaká ako šírka. Trstinou zmeral mesto a zistil, že jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké – 12 000 štádií.* 17  Zmeral aj jeho hradby a mali 144 lakťov* podľa ľudskej miery, ktorú použil anjel. 18  Hradby boli postavené z jaspisu+ a mesto bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 19  Základy mestských hradieb boli ozdobené rôznymi drahokamami: prvý základný kameň bol jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20  piaty sardónyx, šiesty sard, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a dvanásty ametyst. 21  A 12 brán tvorilo 12 perál, každá brána bola z jednej perly. Hlavná ulica mesta bola z rýdzeho zlata, takého priezračného ako sklo. 22  Chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Všemohúci Boh+ Jehova* a Baránok. 23  A mesto nepotrebuje, aby v ňom svietilo slnko alebo mesiac, lebo je osvetlené Božou slávou+ a jeho lampou je Baránok.+ 24  V jeho svetle budú chodiť národy+ a králi zeme doň vnesú svoju slávu. 25  Jeho brány sa nebudú cez deň vôbec zatvárať a noc tam nebude.+ 26  A vnesú doň slávu a česť národov.+ 27  Ale určite doň nevstúpi nič poškvrnené ani nikto, kto sa dopúšťa ohavnosti a podvodu.+ Vstúpia doň iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovom zvitku života.+

Poznámky pod čiarou

Al. „svätostánok“.
Al. „verné“.
Al. „A a Z“. Alfa a omega je prvé a posledné písmeno gréckej abecedy.
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.
Asi 2 220 km. Jedno štádium zodpovedalo 185 m. Pozri dodatok B14.
Asi 64 m. Pozri dodatok B14.