Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Násilie

Násilie

Ľudské dejiny sú plné násilia. Bude násilie trápiť ľudstvo navždy?

Ako sa Boh pozerá na násilie?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Mnohí ľudia vrátane veriacich si myslia, že násilie je možné ospravedlniť, pokiaľ je reakciou na provokáciu. Milióny ľudí považujú násilie v médiách za prijateľnú formu zábavy.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

V blízkosti severoirackého mesta Mosul ležia ruiny impozantného starovekého mesta Ninive — hlavného mesta niekdajšej Asýrskej ríše. V čase, keď bolo toto mesto prekvitajúcou metropolou, Boh predpovedal, že „z Ninive urobí opustený úhor“. (Sofoniáš 2:13) Prečo chcel Boh toto mesto potupiť? Lebo Ninive bolo „mesto krviprelievania“. (Náhum 1:1; 3:1, 6) A v Žalme 5:6 čítame, že „Jehova má odpor“ k násilným ľuďom. Ruiny tohto kedysi majestátneho mesta potvrdzujú, že Boh svoje slová splnil.

Pôvodcom násilia je Satan Diabol — úhlavný nepriateľ Boha i ľudí. Ježiš Kristus ho označil za vraha. (Ján 8:44) Okrem toho sa v Biblii píše, že „celý svet leží v moci toho zlého“. (1. Jána 5:19) Táto skutočnosť sa odráža v postojoch ľudí k násiliu i v tom, že médiá sú presiaknuté násilnou zábavou. Ak sa chceme páčiť Bohu, musíme si vypestovať nenávisť k násiliu a rozvíjať si lásku k tomu, čo Boh schvaľuje. * Je to vôbec možné?

„Každého, kto miluje násilie, [Jehova] istotne nenávidí.“ (Žalm 11:5)

Môžu sa násilní ľudia zmeniť?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Sklon k násiliu je povahová črta niektorých ľudí, ktorú nie je možné zmeniť.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Odložte od seba: zlosť, hnev, zlo, utŕhačnú reč a oplzlé reči.“ Okrem toho sa v nej píše: „Zoblečte si starú osobnosť s jej zvykmi a oblečte si novú.“ (Kolosanom 3:8–10) Žiada Boh od nás priveľa? Nie, pretože každý človek sa môže zmeniť. * Ako?

Prvým krokom je získanie presného poznania o Bohu. (Kolosanom 3:10) Keď sa človek so správnym postojom učí o Božích  nádherných vlastnostiach a jeho požiadavkách, v jeho srdci rastie láska k Bohu a túžba páčiť sa mu. (1. Jána 5:3)

Druhý krok súvisí so spoločnosťou, v ktorej človek trávi čas. „Nepestuj priateľstvo s tým, kto je oddaný hnevu; a nevchádzaj s mužom, ktorý máva záchvaty zúrivého hnevu, aby si sa neoboznámil s jeho chodníkmi a určite by si privolal osídlo pre svoju dušu.“ (Príslovia 22:24, 25)

Tretím krokom je mať správny pohľad na násilie. Násilné sklony sú závažnou charakterovou chybou, pretože sú znakom nedostatku sebaovládania. Naproti tomu mierna povaha je prejavom vnútornej sily. V Prísloviach 16:32 sa píše: „Kto je pomalý do hnevu, je lepší ako nejaký mocný.“

„Usilujte sa o pokoj so všetkými ľuďmi.“ (Hebrejom 12:14)

Bude niekedy násilie vecou minulosti?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Násilie tu vždy bolo a vždy bude.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Ešte chvíľku a zlého už nebude... Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ (Žalm 37:10, 11) Boh chce ochrániť miernych a pokojamilovných ľudí. Preto bude musieť zničiť všetkých, ktorí majú radi násilie, tak ako zničil staroveké Ninive. Potom už nikdy nebude násilie narúšať pokoj na zemi! (Žalm 72:7)

„Mierni... zdedia zem.“ (Matúš 5:5)

Preto je teraz najvyšší čas, aby si ľudia, ktorí chcú mať Božiu priazeň, rozvíjali miernu osobnosť. V 2. Petra 3:9 čítame: „Jehova... je k vám trpezlivý, lebo si nepraje, aby bol niekto zničený, ale si praje, aby všetci dospeli k pokániu.“

„Budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice.“ (Izaiáš 2:4)

^ 7. ods. Boh dovolil Izraelitom bojovať, aby si chránili územie. (2. Paralipomenon 20:15, 17) To sa zmenilo, keď Boh ukončil svoju zmluvu s izraelským národom a vytvoril kresťanský zbor, ktorý neobmedzujú štátne hranice.

^ 11. ods. Príklady ľudí, ktorým sa podarilo zmeniť svoju osobnosť, nájdete v rubrike „Biblia mení životy“, ktorá vychádza v časopise Strážna veža.