Kolosanom 3:1–25

  • Stará a nová osobnosť (1 – 17)

    • Umŕtvovať telesné sklony (5)

    • Láska dokonale spája ľudí (14)

  • Rady pre kresťanské domácnosti (18 – 25)

3  Ak ste však boli oživení s Kristom,+ usilujte sa o to, čo je hore, kde Kristus sedí po Božej pravici.+  Zameriavajte svoju myseľ na to, čo je hore,+ nie na to, čo je na zemi.+  Veď ste zomreli a váš život je uchovaný u Krista v súlade s Božou vôľou.  Keď sa Kristus, náš život,+ zjaví, potom sa s ním zjavíte v sláve aj vy.+  Preto umŕtvujte svoje telesné sklony:*+ nemravnosť,* nečistotu, nespútanú telesnú vášeň,+ nesprávne túžby a chamtivosť, ktorá je modlárstvom.  Pre to všetko prichádza Boží hnev.  Aj vy ste sa toho kedysi dopúšťali.+  Ale teraz odhoďte zúrivosť, hnev, zlobu,+ urážlivú reč+ a nech z vašich úst nevychádza nič neslušné.+  Neklamte jeden druhému.+ Vyzlečte si starú osobnosť*+ s jej konaním 10  a oblečte si novú osobnosť,+ ktorá sa zlepšuje* presným poznaním, aby odzrkadľovala osobnosť toho, ktorý ju stvoril.+ 11  Potom už niet Gréka ani Žida, obrezaného ani neobrezaného, cudzinca, Skýta,* otroka či slobodného – Kristus je všetko a vo všetkých.+ 12  Ako Boží vyvolení,+ svätí a milovaní si teda oblečte nežný súcit,+ láskavosť, pokoru,+ miernosť+ a trpezlivosť.+ 13  Znášajte sa navzájom a ochotne si odpúšťajte,+ ak aj máte dôvod sťažovať sa na niekoho.+ Ako Jehova* ochotne odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým.+ 14  Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku,+ lebo je putom, ktoré dokonale spája ľudí.+ 15  Nech Kristov pokoj vládne vo vašom srdci,*+ lebo ste boli povolaní, aby ste boli jedným telom a nažívali v pokoji. A buďte vďační. 16  Nech vo vás Kristovo slovo naplno pôsobí a robí vás vo všetkom múdrymi. Vyučujte a povzbudzujte* jeden druhého spevom žalmov,+ piesní na Božiu chválu a duchovnými piesňami vďaky. Spievajte Jehovovi* zo srdca.*+ 17  A všetko, čo hovoríte alebo konáte, robte v mene Pána Ježiša a ďakujte prostredníctvom neho Bohu, Otcovi.+ 18  Manželky, podriaďujte sa svojim manželom,+ ako sa patrí na Pánove nasledovníčky. 19  Manželia, milujte svoje manželky+ a nerozčuľujte sa na ne.*+ 20  Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom,+ lebo sa to páči Pánovi. 21  Otcovia, nedráždite* svoje deti,+ aby neboli skľúčené.* 22  Otroci, poslúchajte tých, ktorí sú na zemi vašimi pánmi,*+ a nerobte to iba naoko, len preto, aby ste sa zapáčili ľuďom, ale z úprimného srdca, s bázňou pred Jehovom.* 23  Nech robíte čokoľvek, robte to celou dušou,* akoby ste to robili pre Jehovu,*+ nie pre ľudí, 24  lebo viete, že Jehova* vás odmení dedičstvom.+ Slúžte svojmu Pánovi, Kristovi. 25  Ten, kto pácha zlo, dostane odplatu za svoje zlé skutky.+ V tom Boh nerobí rozdiely.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „údy, ktoré sú na zemi“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „starého človeka“.
Dosl. „obnovuje“.
Slovo „Skýt“ prenesene znamenalo „necivilizovaný človek“.
Al. „ovláda vaše srdce“.
Al. „napomínajte“.
Al. „vo svojom srdci“.
Al. „nesprávajte sa k nim drsne“.
Al. „neprovokujte“.
Al. „zúfalé“.
Al. „svojich pánov v telesnom ohľade“.